Csalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2019. szeptember 30., hétfő 13.30
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Tárgyaló: 
112. sz. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az első fokon eljáró Hódmezővásárhelyi Járásbíróság nem jogerős ítéletében bűnösnek mondta ki Dr. H. T. I. r. vádlottat társtettesként elkövetett csalás bűntettében, 4 rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, 7 rendbeli csalás bűntettében, 2 rendbeli sikkasztás bűntettében, 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében és 3 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségében, míg M. J. Z. II. r. vádlottat társtettesként elkövetett csalás bűntettében. Ezért az I. r. vádlottat halmazati büntetésül 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat 1 év végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint az I.r. vádlott 2011 novemberében Mindszenten felkereste egyik könyvelőként dolgozó régi ismerősét azzal, hogy járjon el az adóhatóságnál egy ingatlanon lévő, az adóhatóság javára bejegyzett végrehajtási jog törlése érdekében. A vádlott ezt követően átadott ismerősének egy tulajdoni lapot, valamint az ingatlan tulajdonosának hamisított aláírását tartalmazó meghatalmazását, mellyel azt a látszatot keltette, hogy a tulajdonos hozzájárult a végrehajtási jog törléséhez, majd az ismerős a dokumentumokat benyújtotta az adóhatósághoz.

Ezt követően a vádlott megbízta a II.r. vádlottat azzal, hogy működjön közre anyagi ellenszolgáltatás fejében a fenti ingatlan értékesítésében oly módon, hogy azt kellett mondania a potenciális vevőknek, hogy az ingatlan tulajdonosa az értékesítéssel Londonban megbízta őt. II.r. vádlott 2012. január hó 09. napján I.r. vádlott iránymutatása alapján jogtalan anyagi haszonszerzés céljából tévedésbe ejtett az ingatlant megvásárolni szándékozó vevőt, amikor azt a látszatot keltette, hogy az ingatlant annak tulajdonosa megbízásából értékesíti 6 millió forint vételár fejében. 2012. február hó 20. napján II.r. vádlott adásvételi szerződést kötött megbízottként a sértettel, mely során hamisított meghatalmazást használt fel. II.r. vádlott a közüzemi díjak levonása után ténylegesen 5.544.090 forintot vett át, melyet még aznap este átadott I.r. vádlottnak, aki II.r. vádlott részére 500 ezer forintot juttatott a közreműködéséért.

A fentieken kívül I.r. vádlott 2010 és 2013 évek között több esetben százezres, illetve egy esetben milliós nagyságrendű összegeket kért kölcsön több sértettől, bizonyos esetekben azt állítva, hogy egy mindszenti egyesület elnökeként a pénzre egy elnyert pályázathoz szükséges önerő biztosítása érdekében van szüksége. I.r. vádlott a kölcsönkért összegek visszafizetési szándékát illetően jogtalan haszonszerzés végett a sértetteket tévedésbe ejtette, és az összegeket vagy egyáltalán nem, vagy csak kis részben fizette vissza azzal, hogy a teljesítésre nyilvánvalóan reális lehetősége nem volt.

Mindezt meghaladóan a hivatkozott egyesület elnökeként 2013 januárja és márciusa között összesen 2.105.000,- forintot vett le az egyesület bankszámlájáról, mely összeggel teljes egészében sajátjaként rendelkezett, és a pénz felhasználásával nem számolt el.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben az I. rendű vádlott és védője jelentett be fellebbezést.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A másodfokú bíróság az ügyet nyilvános ülésen bírálja el.

Eljáró bíróság: