Személyiségvédelmi igény érvényesítése

Tárgyalás időpontja: 
2018. december 3., hétfő 11.45
Ügy tárgya: 
Személyiségvédelmi igény érvényesítése
Tárgyalás helyszíne: 
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Tárgyaló: 
115. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A felperes előterjesztett keresetlevelében tényállításként előadta, az alperes a 2018. március 14. napján elhangzott sajtótájékoztatón tett nyilatkozatával: „Magának az aljegyző asszonynak, V. I.-nek a lakása még érdekes ebben az esetben. 2008-ban az önkormányzat 14 millió forintért vásárolta meg az É. Zrt.-től, P. I.-től ezt a lakást, majd az ő általa felértékelt ár alapján 40% kedvezménnyel, 7,1 millió forintért adták el 2017-ben. Tehát itt azért mindkét esetben számszerűsíthető az, hogy az önkormányzat pontosan mennyi pénzt veszített ezen a tranzakción. És amikor az önkormányzat vezető tisztségviselője, egyben gazdasági vezetője az, akinek a személyes tulajdonába kerül ez a lakás, ez bizony felveti a hűtlen kezelésnek is a gyanúját.”

A felperes keresetében kérte a bíróságot, az idézett nyilatkozatok alapján állapítsa meg, az alperes megsértette a becsülethez, jórhírnévhez fűződő személyiségi jogát, kötelezze nyilvános elégtételadásra, továbbá 2 millió forint sérelemdíj megfizetésére.

Az alperes a kereset elutasítását kérte, állítva, a nyilatkozatai valós tényeket tartalmaznak. Hódmezővásárhely polgármestereként az önkormányzat lakásgazdálkodására az ott tapasztalt anomáliákra kívánta felhívni a figyelmet. A rendelkezésére álló bizonyítékok alapján felvethetőnek tartotta valamifajta bűncselekmény gyanúját, ezt azonban nem tényként állította a felperesről.

Arra hivatkozott, az országgyűlési képviselőválasztások kampányidőszakában tette meg nyilatkozatait és a felperes közszereplőnek minősül, így ezeket értékelve magatartása nem más, mint a közügyek vitatása volt.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Az érdemi tárgyaláson bizonyítás felvételére kerül sor, ennek keretében a per anyagává teszi a bíróság a sajtótájékoztató teljes kép- és hanganyagát, okirati bizonyítási eszközöket ismertet, tanúbizonyítást folytat le.

Eljáró bíróság: