Csődbűntett

Tárgyalás időpontja: 
2017. augusztus 23., szerda 10.30
Ügy tárgya: 
Csődbűntett
Tárgyalás helyszíne: 
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Tárgyaló: 
18. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirati tényállás lényege szerint az I.r. vádlott 2005. november 24. napjától 2007. szeptember 25. napjáig, a társaság végelszámolásának kezdetéig ügyvezetője volt a sertéstenyésztéssel foglalkozó kft.-nek. A II.r. vádlott 2006. január 24. napjától ügyvezetői tevékenységet látott el a kft. részévételével működő másik érintett kft.-ben, majd 2007. június 1. napjától az ügyvezetői feladatokat az I.r. vádlott vette át azzal, hogy a termeléssel kapcsolatos operatív munkát a II.r. vádlott látta el.

A fenti két kft. a gazdálkodását összehangolta, az üzleti tárgyalások során egyes esetekben mindkét vádlott jelen volt, illetve az I.r. vádlott alkalmanként a II.r. vádlott helyett és nevében eljárt a cégek képviseletében. Mindkét vádlottnak rálátása volt a kft.-k működésére és gazdasági helyzetére.

Az egyik kft. megalakulásától kezdve folyamatosan veszteséges gazdálkodást folytatott, amely az első gazdasági évet követően már azt eredményezte, hogy a megrendelt takarmányok ellenértékét kifizetni nem tudta. A társaság fizetésképtelensége legkésőbb 2006. december 31-én bekövetkezett. A veszteséges gazdálkodás oka az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétesen megkezdett, majd továbbfolytatott üzlet volt, ugyanis a társaság által előállított, illetve felnevelt és értékesített sertések előállítási szűkített önköltsége nagyobb volt, mint a szerződéseiben rögzített eladási áruk.

A Csongrád Megyei Bíróság 2008. február 5. napján elrendelte ezen kft. felszámolását. A felszámolási eljárás során összesen 121.985.891,- forint hitelezői igényt vett nyilvántartásba a felszámoló, amely csupán kis részben került kielégítésre. Az I.r. vádlott az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezdett, és a fenti módon a hitelezői igények kielégítését részben meghiúsította.

A másik kft. nevében a II.r. vádlott 2006. május 02-án 4.500.000 svájci frank összegű hitelt vett fel a sertések tenyésztéséhez szükséges ingatlan, eszköz és állatállomány megvásárlása céljából egy banktól, valamint egy 2.500.000 svájci frank összegű kölcsönszerződést is kötött. Ezt meghaladóan kizárólag a kft. 3.000.000,- forint összegű törzstőkéje állt rendelkezésre. A társaság 2006. és 2007. évben veszteséges gazdálkodást folytatott, melynek legfőbb oka az volt, hogy az általa felhizlalt sertéseket alacsonyabb áron értékesítette, mint amennyi a sertések előállítási költsége volt. A kft. realizált árbevétele nem fedezte a hizlaláshoz szükséges, illetve felmerült költségeket sem, így nem volt fedezet a működéshez szükséges költségekre. A II.r. vádlott tudomással bírt a veszteséges gazdálkodásról, ugyanis a felvett hitel kapcsán rendszeresen adatszolgáltatási kötelezettség terhelte a bank felé.

Az I.r. vádlott ügyvezetősége idején ezen kft. továbbfolytatta a veszteséges, ésszerűtlen gazdálkodást, fizetésképtelensége 2006. december 31-én bekövetkezett, tartozásai folyamatosan növekedtek. A fizetésképtelen helyzet bekövetkezte után megkötött szállítói szerződések kiegyenlítésére nem volt reális esély, hiszen a társaság kötelezettségei, így a felmerülő költségek folyamatosan meghaladták eszközvagyonát. A megrendelt takarmányszállítmányok ellenértékét a a kft. több esetben nem tudta kiegyenlíteni. A működés fenntartásához szükséges forrást a társaság csak a szállítói számlák ki nem egyenlítésével tudta biztosítani, amely fokozatosan növelte a hitelezői követelések nagyságát.

A vádirat szerint megállapítható, hogy a veszteséges gazdálkodás oka az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon megkezdett és továbbfolytatott azon üzleti tevékenység volt, hogy a társaság a hizlalt sertések értékesítésére kötött szerződésben rögzített árnál nagyobb összegben tudta csak felhizlalni a sertéseket. Árbevételei nem biztosították sem a tevékenység finanszírozását, sem pedig a hitel és kamatainak visszafizetését.

A Csongrád Megyei Bíróság 2008. március 11. napján elrendelte a másik kft. felszámolását. A felszámolási eljárásban mindösszesen 725.802.461.- forint hitelezői igényt vett nyilvántartásba a felszámoló.

A II.r. vádlott az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezdett, majd azt az I.r. vádlott továbbfolytatta, és ezáltal a fent írt módon, az ismertetett hitelezői igények kielégítését meghiúsították.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

Eljáró bíróság: