Csődbűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2016. december 8., csütörtök 10.00
Ügy tárgya: 
Csődbűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Tárgyaló: 
Fszt. 11. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat lényege szerint L. G. vádlott 2003 decemberétől 2011 februárjáig, a társaság felszámolásának elrendeléséig volt ügyvezetője a K. F. Kft.-nek, valamint az M. F. Kft.-ben is ügyvezetői feladatokat látott el.

A vádlott 2009. december hó 17. napján – a K. F. Kft. fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetében – a kft. képviseletében eljárva közel 43 millió forint értékű tárgyi eszközt értékesített az M. F. Kft. részére; a szerződést a kft.-k nevében L. G. vádlott írta alá. Az M. F. Kft. a vételárat nem fizette meg, a színlelt szerződéskötéssel a vádlott szándéka arra irányult, hogy a K. F. Kft. vagyonát csökkentse a hitelezői követelések kielégítését meghiúsítva. Ezt követően a vádlott papíron további nagy értékű vagyontárgyakat értékesített a K. F. Kft. képviseletében az M. F. Kft. részére, ekként a vagyontárgyakat igyekezett az immár fizetésképtelen állapotban lévő K. F. Kft.-ből kimenteni és azokat a vételár megfizetése nélkül a társaság érdekeltségi körébe tartozó cégek vagyonába átmenteni.

A K. F. Kft. felszámolásának elrendelését megelőzően és azt követően is tartozásátvállalási megállapodás jött létre a K. F. Kft. és az M. F. Kft. között, amelyben a M. F. Kft. átvállalta a K. F. Kft.-nek egy bankkal szemben fennálló tartozásait, cserébe az „értékesített” vagyontárgyakra (ingatlan, falzsalu és födémzsalu rendszer, gépjárművek, egyéb tárgyi eszközök) vonatkozó vételár tartozást a vádlott ügyvezetése alatt álló K. F. Kft. elengedte. A vádlott ezen megállapodásokkal kívánta legalizálni a K. F. Kft. vagyonának kimentését leplező fiktív értékesítéseket. Az okiratokat a cégek nevében L. G. vádlott látta el aláírással, majd az értékesítést alátámasztó valótlan tartalmú okiratokat a kft. könyvelési anyagában elhelyezte.

A vádlott a bank, mint jogosult hozzájárulását a tartozásátvállaláshoz nem kérte.

L. G. vádlott az M. F. Kft. által megszerzett vagyontárgyakat 2011 májusában továbbértékesítette a szintén ügyvezetése alatt álló társaságoknak.

L. G. vádlott a K. F. Kft. vagyonát a fenti színlelt szerződések segítségével összesen mintegy 890 millió forint értékű tárgyi eszközzel csökkentette, továbbá a felszámolóbiztosnak nem adta át a kft. hozzávetőlegesen 1 millió forint összegű készpénzvagyonát, mellyel a kft. hitelezőinek kielégítését meghiúsította. A bűncselekménnyel okozott közel 894 millió forint kárból egyes tárgyi eszközök lefoglalásával 8,8 millió forint megtérült.

Az M. F. Kft. felszámolását a bíróság 2011. december hó 19. napján rendelte el jogerősen. Ezt megelőzően a vádlott 2011 májusában közel 5 millió forint értékű tárgyi eszközt értékesített az M. O. Kft. részére. A vételár ez esetben sem került kifizetésre, tekintettel arra, hogy az M. O. Kft. egy megállapodásban átvállalta az M. F. Kft. korábban már K. F. Kft.-től átvállalt tartozását, ily módon a vádlott az M. O. Kft. vagyonába mentette át az M. F. Kft. vagyontárgyait, mellyel a hitelezők kielégítését szolgáló vagyon színlelt szerződéssel csökkentette. A vádlott az M. F. Kft. közel 5,5 millió forint összegű házipénztárával sem számolt el a felszámoló felé, így összességében kb. 10 millió forinttal csökkentette a társaság tartozásának fedezetéül szolgáló vagyont, és ezzel a hitelezők kielégítését meghiúsította.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A bíróság az ügyben még tart tárgysalást.

Eljáró bíróság: