Tartozás fedezete elvonásának bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2016. március 1., kedd 13.00
Ügy tárgya: 
Tartizás fedezete elvonásának bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Tárgyaló: 
10. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat lényege szerint T. L. Cs. vádlott 1996. december hó 17. napjától 2009. február hó 16. napjáig, a társaság végelszámolásának megindításáig ügyvezetője volt az M. A. Kft.-nek. A társaságot mindvégig a vádlott irányította, önállóan hozta meg a stratégiai döntéseket. A kft. 2008. január hó 23. napján finanszírozási keretszerződést kötött egy pénzügyi szolgáltató zrt.-vel, amely értelmében a zrt. 300.000.000,- forint összegű hitelkeretet biztosított a kft.-nek az általa forgalmazott járművek beszerzéséhez és készleten tartásához. A szerződésben a kft. mindenkori kötelezettségének biztosítására vételi jogot alapítottak a kölcsönből beszerzett gépjárműveken a zrt. javára. A szerződésben kikötötték, hogy a kft. a zrt. írásos engedélye nélkül nem adhatta el, nem terhelhette meg, illetve nem vihette külföldre a gépjárműveket. A kft. a hitelkeretből megvásárolt gépkocsikat csak akkor értékesíthette a vevők részére, ha a gépkocsikra nyújtott kölcsönt maradéktalanul megfizette, és írásban kezdeményezte a szerződés lezárását, illetve engedélyt kért a gépkocsik vevők részére kiadásához.

A zrt. 2009. április hó 17. napján valamennyi egyedi kölcsönszerződést és a finanszírozási szerződést is felmondta, illetve vételi jogát gyakorolta.

T. L. Cs. vádlott rendelkezése alapján a kft. alkalmazottai 2008. július 2-án és 2008. november 8-án a fizetési kötelezettség esedékessé válását követően értékesítettek két autót a zrt. előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül. A kft. a beszerzéshez felhasznált kölcsönt nem fizette vissza, így a társaság gazdasági tevékenységéből eredő tartozás fedezetét az előbbi ügyletek tekintetében rendelkezésre jogosult vádlott elvonta.

A vádlott döntése alapján a kft. a zrt. tudta nélkül gépjármű kereskedelmi tevékenységet is folytatott Romániában, ahova a keretszerződésből finanszírozott gépkocsikat is kivittek, és értékesítettek a zrt. előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül. A vádlott ezen magatartásával a kölcsön fedezetét elvonta, a kölcsönt a kft. visszafizetni nem tudta.

Az alkalmazottaknak nem volt tudomásuk arról, hogy a kft. a kölcsönt nem fizette vissza, illetve hogy a vádlott nem kért előzetes engedélyt az értékesítésekhez a zrt.-től.

A kiegyenlítetlen tartozás összege 24.898.946,- forint.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: