Lakás kiürítése iránti per

Tárgyalás időpontja: 
2015. március 31., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Lakás kiürítése iránti per
Tárgyalás helyszíne: 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.
Tárgyaló: 
fszt. 7. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A kereset lényege szerint B. J.-né felperes külföldi tartózkodásának ideje alatt a vele haragos viszonyban álló volt vejének jelenlegi házastársa, B. Z.-né alperes a felperes tulajdonát képező ingatlanba a felperes tudta és beleegyezése nélkül beköltözött, a zárakat lecserélte, és az ingatlant azt követően sem hagyta el, hogy felperes a hazaérkezését követően őt erre felszólította. A felperes bírósághoz benyújtott keresetében arra kérte kötelezni az alperest, hogy a tulajdonát képező ingatlant a vele együtt lakó személyekkel és összes ingóságaival együtt 15 napon belül hagyja el, és bocsássa az ingatlant kizárólagos birtokába. Később kelt beadványaiban a felperes kérte továbbá az alperest az ingatlanban történő tartózkodásának ideje alatt keletkezett közüzemi számlák és albérleti díjak megfizetésére, továbbá ideiglenes intézkedéssel az alperesnek az ingatlan elhagyására és az ingatlan megrongálása, valamint átalakítása révén keletkezett károk megtérítésére kötelezni.

A bíróság a felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmének helyt adott, és tekintettel arra, hogy az alperes ezt követően sem hagyta el az ingatlant, vele szemben ezen meghatározott cselekmény végrehajtása iránt jelenleg nemperes végrehajtási eljárás is folyamatban van.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen