Az újabb kihívások mellett is magas színvonalú szakmai munkát végez a Szegedi Törvényszék

A Szegedi Törvényszék újabb eredményes évet zárt 2022-ben. A bírósági munka hatékonyságát mutatja, hogy a Szegedi Törvényszék polgári és gazdasági ügyszakában a 2 éven túli ügyek aránya továbbra is az országos átlag alatt marad – a törvényszéki elsőfokú ügyek esetén országos viszonylatban mind darabszámát, mind arányát tekintve (2,61%) a legkevesebb –, míg közigazgatási ügyszakban a Szegedi Törvényszék azon három törvényszék egyike, ahol 1 – 2 db 2 éven túli ügy volt folyamatban 2022. december 31-én - derült ki a szervezet évértékelő sajtótájékoztatóján.

2023. május 16. napján tartotta összbírói értekezletét a Szegedi Törvényszék, amelyet megelőzően az előző évhez hasonlóan a Szegedi Ítélőtáblával közösen szervezett sajtótájékoztatón nyilatkozott Dr. Tóth Áron László, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője, dr. Bálind Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, valamint dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke az előző év eredményeiről és szakmai tapasztalatairól, lehetőséget biztosítva a megjelent sajtószervek képviselőinek a kérdésfeltevésre is.

A sajtótájékoztató megnyitását követően Dr. Tóth Áron László főosztályvezető ismertette a Szegedi Törvényszék 2022. évi munkásságának legfontosabb eredményeit, külön kitérve a bíróság ítélkező tevékenységének időszerűség és megalapozottság szempontjából történő vizsgálatára a 2022. év ügyforgalmi adatainak tükrében. Kiemelte, hogy amellett, hogy a Szegedi Törvényszék országos szinten is az egyik legnagyobb létszámú, legnagyobb ügyforgalmú bíróság, a jogerőre emelkedési arány mind polgári-gazdasági, mind munkaügyi ügyszakban igen magas, büntető ügyszakban is csupán kis mértékben marad el az előző évitől. Közigazgatási ügyszakban mind a fellebbezés, mind a felülvizsgálat aránya nagyon alacsony volt 2022. évben is, amely az ítéletek nagy arányú társadalmi elfogadottságát tükrözi.

Dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke is beszámolt az elmúlt időszak kihívásairól, az energiafelhasználás csökkentése és racionalizálása érdekében tett intézkedéseknek (így egyebek mellett a Szegedi Járásbíróság egyes szervezeti egységeinek átköltöztetése) köszönhetően a Szegedi Törvényszék a 2021. év azonos időszakához képest jelentős megtakarítást ért el, ennek ellenére a költségek – a rendkívül magas áremelkedésre figyelemmel – növekedtek.

A Szegedi Törvényszék a korábbi évekhez hasonlóan az ítélkezési munka mellett komoly hangsúlyt fektetett a nemzetközi kapcsolatok ápolására is, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) szervezésében, rövidtávú csereprogram keretében 2022. szeptember 26-30. napja között Franciaországból, Németországból, Spanyolországból és Romániából érkező bírókból álló delegációt fogadott. Fentieket meghaladóan a törvényszék három büntető ügyszakos bírája, valamint egy büntető és egy közigazgatási ügyszakos – időközben bíróvá kinevezett – bírósági titkára továbbra is tagja volt a bíróságokon országosan működő Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózatnak, amely révén a nemzetközi érintettségű ügyekben a jogszabályok naprakész, adekvát ismerete, a nemzetközi jogsegélyek hatékony kezelése segítette elő a magas szakmai színvonalú ítélkezést.

A Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2022. évi fordulójában a törvényszék ismét sikeresen pályázott, amelynek eredményeként ezúttal a Szentesi Járásbíróság épületéről készült dokumentumfilm „A pincétől a padlásig – időutazás az Szentesi Járásbíróság épületében” címmel. A film sajtónyilvános bemutatójára 2022. október 26. napján került sor, amelyet követően a Nemzeti Audiovizuális Archívum által működtetett NAVA-pontokon is elérhetővé vált, és a Szegedi Városi Televízió is műsorára tűzte.