Fogyasztóvédelmi világnap: egyes szabályszegések akár bűncselekménynek is minősülhetnek!

A fogyasztóvédelem jelentőségét egyrészt az érintett ügyletek jelentős száma (lényegében valamennyien fogyasztók vagyunk, nap mint nap kötünk fogyasztói szerződéseket), másrészt a vásárlók többségének gyengébb érdekérvényesítési pozíciója, nem elégséges információi, kiszolgáltatott helyzete, s az ezáltal teremtett fokozott jogvédelmi igény adja.

A fogyasztók védelme Magyarországon alkotmányos alapokon nyugszik, intézményi kereteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy tv.) határozza meg. A hazai szabályozás az uniós jogon alapul, a közigazgatási bíráskodás során tehát adott esetben nemcsak a hazai, hanem az uniós jogszabályokra, az Európai Bíróság joggyakorlatára is tekintettel kell lenni. Külföldi céggel szemben felmerülő panasz, jogvita megoldása érdekében az Európai Fogyasztói Központhoz fordulhat a vásárló. A fogyasztói jogok további védelmét szolgálják a szavatosság és jótállási szabályok 2021. január 1. napján hatályba lépett változásai. Egyes szabályszegések akár bűncselekményt is megvalósíthatnak. Ilyen például a rossz minőségű, az előírásoknak nem megfelelő termék forgalomba hozatala, a fogyasztók megtévesztése termékbemutatókon vagy reklámban, az üzleti titoksértés, vagy a versenytárs (márka) utánzása.

Az általános hatáskörű közigazgatási bíróságok, így a Szegedi Törvényszék jellemzően a Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos határozatainak felülvizsgálata során találkoznak fogyasztóvédelmi ügyekkel. Sok esetben azonban a Békéltető Testület intézménye hatékony eszköznek bizonyul a peres eljárás elkerüléséhez.

Szeged, 2022. március 11.