Tájékoztatás nem jogerős határozatról – közigazgatási ügyszakban

A Szegedi Törvényszék közigazgatási tanácsa nem jogerős végzésében megállapította, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának modellváltásról szóló döntésével szemben megindított per nem minősül közigazgatási jogvitának, amelyre tekintettel a felperes keresetlevelét visszautasította.

A Szegedi Tudományegyetem rektorának és kancellárjának előterjesztése alapján a Szenátus a 2021. január 29. napján tartott rendkívüli ülésén támogató határozatot hozott a Szegedi Tudományegyetem, mint állami fenntartású felsőoktatási intézmény közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménnyé történő átalakulásának kezdeményezése tárgyában.

A határozattal szemben a felperes, mint a felsőoktatási intézmény aktív hallgatója törvényes határidőben keresetet terjesztett elő, amelyben a Szenátus határozatának megsemmisítését kérte. A modellváltásról szóló szenátusi szavazás jogszabálysértő lebonyolítására hivatkozott, amely sérti a jogát, jogos érdekét, valamint az oktatás, tudomány és kutatás szabadságához fűződő jogait.

A törvényszék a keresetlevelet visszautasító végzésében rámutatott, hogy nem minden, a felsőoktatási intézmény működése során hozott határozat minősül közigazgatási határozatnak. A perben támadott szenátusi határozat nem minősül közigazgatási cselekménynek, az ugyanis a jogállásváltozás kezdeményezéséről, illetve az ehhez szükséges felhatalmazásról hozott döntés, amelynek részben szervezeti, részben gazdasági kihatásai lehetnek, de a hallgatót megillető hallgatói jogok gyakorlását közvetlenül érintő következménye nem. Erre tekintettel a keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszautasította.

A keresetlevél újból benyújtására nincs jogszabályi lehetőség. A végzés ellen fellebbezésnek van helye.