Sajtóközlemény

A pestisracok.hu online felületen 2020. október 09. napján „Példátlan bírósági túlkapás: tizenhat órára börtönbe zárták a szegedi képviselőt!” (https://pestisracok.hu/peldatlan-birosagi-tulkapas-tizenhat-orara-bortonbe-zartak-a-szegedi-kepviselot/), valamint

a pestisracok.hu online felületen 2020. október 10. napján „Nyomozás indulhat a szegedi bírák ellen – Feljelentés már van (videó)” (https://pestisracok.hu/mozas-indulhat-szegedi-birak-ellen-feljelentes-mar-van-video/)

megjelent cikkek kapcsán és a dr. Szabó Bálint 2020. október 9. napján tartott sajtótájékoztatóján elhangzottakkal összefüggésben az alábbiakat közöljük:

  1. A Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon a vádlottal szemben két ügy van folyamatban, melyek közül az egyik 2018. június 18. napján, míg a másik 2020. június 9. napján indult. Az ügyekben kitűzött tárgyalásokon a vádlott több alkalommal, szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, magát a távolmaradás törvényes következményei alól előzetesen nem mentette ki, és utólag sem igazolta távolmaradását.
  2. A bíróság ezért 2020. szeptember 28. napján a két külön ügyben tartandó tárgyalásra a vádlottat – a törvényi rendelkezéseknek megfelelően – rendőri elővezetéssel idézte. A vádlott ezt követően a tárgyalásokon megjelent, azonban az érdemi tárgyalás megkezdése előtt az eljáró bíró engedélye nélkül, és figyelmeztetése ellenére a tárgyalásokról és egyúttal a bíróság épületéből is távozott.
  3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 119. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bíróság szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén a terhelt őrizetének elrendelése érdekében elfogatóparancsot bocsáthat ki, ha a terhelt tényleges tartózkodási helye ismert, azonban a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésekkel elérni kívánt célok biztosítása érdekében elfogása és őrizete indokolt. Mivel a vádlott a tárgyalásokon korábban nem jelent meg, a 2020. szeptember 28. napján tartott tárgyalásokról pedig engedély nélkül távozott az elfogatóparancs kibocsátása – a fokozatosság elvét betartva – jogszerű volt, annak érdekében, hogy a vádlott tárgyaláson való jelenléte biztosított legyen.
  4. A 2018. június 18. napján indult eljárásban bejelentett elfogultság ügyében – a döntés időpontjában – hatályos ügyelosztási rend alapján a Szegedi Törvényszék 3.Bf. tanácsa járt el. A tanács tagjainak személyét is az ügyelosztási rend határozta meg.
  5. Az elfogultság tárgyában a Szegedi Törvényszék 3.Bf. tanácsa 2019. február 22. napján kelt határozatában a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság büntető ügyszakban eljáró bíráinak kizárását megtagadta. Ezen döntés meghozatalának időpontjában a tanács egyetlen tagja sem jelentett elfogultságot.
  6. Valótlan állítás, hogy „Nóvé Ágnes korábban már saját magát is elfogultnak érezte Szabó-ügyben”. Mint az a cikkhez csatolt dokumentumból is látszik az elfogultsági nyilatkozat megtételére egy évvel később (2020-ban) került sor.
  7. Figyelemmel arra, hogy a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság büntető ügyszakos bíráinak kizárását a Szegedi Törvényszék a 3.Bkk.199/2019/2. számú határozatával megtagadta, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírája jogszerűen járt el, így az ügyben elnöki intézkedést igénylő jogsértés nem történt.
  8. Visszautasítunk minden, a Szegedi Törvényszék bíráit bűncselekmény elkövetésével vádoló kijelentést.

 

Szeged, 2020. október 12. napján