Tájékoztatás nem jogerős ítéletről – közigazgatási ügyszakban

A Szegedi Törvényszék nem jogerős ítéletében az alperes, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 229/2020. (II.28.) Kgy. határozatát megsemmisítette.

Az alperes 2020. február 28. napján rendkívüli zárt ülést tartott, amelyen - az ügyrendi és mandátum vizsgáló bizottság javaslatának megfelelően - a 229/2020. (II. 28.) Kgy. számú határozatával megállapította, hogy a felperes, Cs. P. települési képviselővel szemben fennáll a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok tekintettel arra, hogy a felperes „A vásárhelyi ellenzék hangja” sajtótermék tekintetében médiatartalom-szolgáltató természetes személynek minősül. Megállapította továbbá, hogy a felperes az Mötv. 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján méltatlanná vált képviselői megbízatására, tekintettel arra, hogy az összeférhetetlenségi ok fennállását az Mötv. 38. § (2) bekezdésében írt határidőn belül nem jelentette be a közgyűlésnek.

A határozattal szemben a felperes keresetet terjesztett elő, amelyben a közgyűlési határozat megsemmisítését kérte, annak megállapítása mellett, hogy a terhére rótt összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, így őt tájékoztatási kötelezettsége nem terhelte, amelyre tekintettel nem méltatlan a képviselői tisztségre.

A törvényszék ítéletében megállapította, hogy a felperes által nyújtott szolgáltatás nem gazdasági jellegű, mert a tevékenység nem üzletszerű, és annak önálló gazdasági jellege is hiányzik, így nem tartozik a médiaszabályozás hatálya alá. Ebből következően a lap megjelenése nem minősül médiaszolgáltatásnak és a felperes az alperes állításával szemben nem minősül Mötv. 36. § (1) bekezdés i) pontja szerint médiatartalom-szolgáltató természetes személynek.

Jogszabályba ütköző módon állapította meg tehát az alperes, hogy a felperessel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, amelyre tekintettel a bíróság a határozatot megsemmisítette. Összeférhetetlenség hiányában a méltatlansággal kapcsolatos hivatkozások értékelését a bíróság mellőzte.

 

Szeged, 2020. április 30. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya