Tájékoztatás nem jogerős ítéletről – közigazgatási ügyszakban

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem jogerős ítéletében megállapította, hogy K. F. önkormányzati képviselő méltatlan a tisztségére, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint felperes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alperes határozatának megváltoztatását és annak kimondását kérte, hogy az K. F. hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő, alperesi érdekelt összeférhetetlen. Másodlagosan annak megállapítását kérte, hogy az alperesi érdekelt méltatlan a tisztségére, mert nem hozta a képviselő-testület tudomására az összeférhetetlenségi ok fennállását a törvényben megállapított határidő alatt.

Az alperesi érdekelt vezető tisztségviselője (ügyvezetője), önálló képviseleti joggal rendelkező tagja a K.  Kft.-nek, amely gazdasági társaság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Médiatörvény) 203. § 40., 41. és 43. pontja alapján a R. C. internetes rádió vonatkozásában médiatartalom-szolgáltatónak minősül. Az alperesi érdekelt 2019. október 13. napjától önkormányzati képviselőként tevékenykedik az alperesnél, amelyre tekintettel az internetes rádió működtetését 2019. október 31. napjának 22 órájától átmenetileg felfüggesztette.

A bíróság a felperes elsődleges kereseti kérelmét elutasította, mert arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy az alperesi érdekelt azzal, hogy az internetes rádió működtetését 2019. október 31. napjától átmenetileg felfüggesztette, eleget tett a Mötv. 37. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

A bíróság azonban alaposnak ítélte a felperes másodlagos kereseti kérelmét, ezért annak helyt adva megállapította, hogy az önkormányzati képviselő méltatlan a tisztségére, mert arra a jogi következtetésre jutott, hogy az alperesi érdekelt nem jelentette be a képviselő-testületnek a vele szemben fennállt összeférhetetlenségi okot az Mötv. 38. § (2) bekezdésében foglalt 3 napon belüli időtartam alatt.

A bíróság ítélete nem jogerős, az ellen fellebbezésnek van helye.

 

Szeged, 2020. február 25. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya