Sajtóközlemény

A pestisracok.hu online felületen 2020. február 06. napján „Botka László önkormányzata és a szegedi bíróságok együtt tényleg olyan, mint egy nagy család (3. rész)” (https://pestisracok.hu/botka-laszlo-onkormanyzata-es-a-szegedi-birosagok-egyutt-tenyleg-olyan-mint-egy-nagy-csalad-3-resz/)

megjelent cikk kapcsán az alábbiakat közöljük:

  1. A hivatkozott ügyben a Szegedi Törvényszék, mint másodfokon eljáró bíróság tanácsülést tűzött ki 2019. december 16. napjára. A tanácsülés kitűzéséről szóló értesítővel együtt tájékoztatta a vádlottat, hogy a kézbesítéstől számított 8 napon belül kérheti az ügy nyilvános ülésen vagy tárgyaláson történő elbírálását. Az értesítés és a tájékoztatás kiadása a vádlott által a fellebbezés előterjesztésekor megjelölt címre szabályszerűen megtörtént, amelyet vádlott nem vett át . A vádlott nem kérte az ügy nyilvános ülésen vagy tárgyaláson történő elbírálását, így a vádlott mulasztásának eredményeképpen - a vonatkozó eljárási szabályok szerint - a másodfokú határozat meghozatalára tanácsülésen került sor.
  2. Az elsőfokú bíróság ítéletének felülbírálatát háromtagú tanács végezte.
  3. Az, hogy a tanács két tagja fiatalkorúak ügyeire kijelölt bíró is egyben nem azt jelenti, hogy kizárólag fiatalkorúak ügyeit tárgyalják. Ahhoz azonban, hogy a fiatalkorúak ügyeiben is eljárhassanak szükséges az erre történő külön kijelölésük.
  4. Önmagában az a körülmény, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban működő több sportegyesület mellett támogatja a Floratom Szeged Asztalitenisz Clubot, amelyben dr. Lukács Levente játékos-edzőként tevékenykedik, az eljáró bíró pártatlanságát nem kérdőjelezi meg.
  5. Dr. Lukács Levente vezetői megbízásának megszűnésével kapcsolatos, a hivatkozott cikkben szereplő „feltételezések” eloszlatása érdekében a Szegedi Törvényszék hivatalos válasza a hivatkozott cikk végén megtalálható, valamennyi ezzel ellentétes „találgatás” minden ténybeli alapot nélkülöz.

 

Szeged, 2020. február 07. napján