Sajtóközlemény

A pestisracok.hu online felületen 2020. február 3. napján „Nem csitul a botrány! – A szegedi piacról elüldözött kereskedők ügyét is Botkáékkal összefonódott bírák kapták (1. rész)” (https://pestisracok.hu/nem-csitul-a-botrany-a-szegedi-piacrol-eluldozott-kereskedok-ugyet-is-botkaekkal-osszefonodott-birak-kaptak-1-resz/), valamint

a pestisracok.hu online felületen 2020. február 4. napján „Íme az újabb tények Botka László hivatala és az elüldözött kereskedőkről ítélkező bírók összefonódásairól! (2. rész)” (https://pestisracok.hu/ime-az-ujabb-tenyek-botka-laszlo-hivatala-es-az-eluldozott-kereskedokrol-itelkezo-birok-osszefonodasairol-2-resz/)

megjelent cikkek kapcsán az alábbiakat közöljük:

  1. Az ügy előzményeként a jelentős értékre elkövetett rongálás miatt 2009 novemberében tett feljelentés miatt a Békés Megyei Főügyészség, majd a döntés ellen benyújtott panasz alapján a Legfőbb Ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. Ezt követően került sor pótmagánvád benyújtására a Szegedi Járásbírósághoz P. Lajos vádlott ellen rongálás bűntette miatt.
  2. A cikkben szereplő pótmagánvádas eljárást kizárólag B. Sándor és házastársa indította.
  3. A pótmagánvád Szegedi Járásbíróságra érkezésekor nem Kardosné dr. Csorba Ágnes volt a Szegedi Járásbíróság elnöke.
  4. A hatályos jogszabályok nem tartalmaznak olyan összeférhetetlenségi rendelkezést, amely szerint a járásbíróság elnöke igazgatási tevékenysége során kizárt lenne a házastársa önkormányzattal fennálló jogviszonya, munkaviszonya miatt.
  5. A cikkben szereplő büntetőeljárásnak nem érintettje a Szegedi Önkormányzat. A felek mind magánszemélyek.
  6. A pótmagánvádas eljárásban B. Sándor elfogultsági kifogása alaptalan volt, a Kúria a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla bíráinak kizárását megtagadta.
  7. Dr. Szilágyi János ügyvéd, védő kizárása iránt előterjesztett kérelem elbírálásakor „élettársa, gyermekének anyja” nem volt sem vezető bíró, sem a büntető kollégium vezető-helyettese. A kizárás iránt előterjesztett kérelem elutasításának pontos indokát a cikkben szereplő határozat egyértelműen tartalmazza.
  8. Nem felel meg a valóságnak, hogy a törvényszék elnöke az eljáró bírót a tárgyalóteremből bármikor kihívta, vagy az eljárás menetében bármilyen módon beavatkozott.
  9. A pótmagánvádló az ügyben több panaszt terjesztett elő, amelyet a törvényszék elnöke minden alkalommal kivizsgált és megválaszolt. Azok nem voltak alaposak.

 

Szeged, 2020. február 07. napján