Sajtóközlemény

A pestisracok.hu online felületen 2020. január 25. napján „Márciusra napolták Czeglédy következő tárgyalását – folytatódik a bíró-casting a Szegedi Törvényszéken” (https://pestisracok.hu/marciusra-napoltak-czegledy-kovetkezo-targyalasat-folytatodik-a-biro-casting-a-szegedi-torvenyszeken/) címmel megjelent cikk kapcsán az alábbiakat közöljük:

 1. a hivatkozott büntető ügyben a vádirat 2019. február 4. napján került benyújtásra a Szegedi Törvényszékre;
 2. a Szegedi Törvényszék kizárását a Szegedi Ítélőtábla 2019. február 19. napján meghozott határozatában megtagadta, amely felsőbb bírósági határozatra figyelemmel a Szegedi Törvényszéknek jogszabályi kötelessége volt az eljárás lefolytatása;
 3. a Szegedi Törvényszéken ezt követően az ügyet a törvényszék 1. számú büntető tanácsa tárgyalta, amely eljárás során négy vádlott vonatkozásában jogerős marasztaló ítélet született;
 4. dr. Cz. Cs. A. az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 10. § (1)-(2) bekezdései és 11. §-a, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 74. §-a szerinti mentelmi joga miatt, a vele szemben folyó büntetőeljárás megszüntetésére a hatályos büntetőeljárási jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került sor a 2019. május 08. napján kelt és 2019. május 17. napján véglegessé vált végzéssel;
 5. a mentelmi jog megszüntetését követően az ügyészség eljárás folytatására irányuló indítványa nem azért került elutasításra 2019. június 13. napján, mert már „nincs büntetőügy” dr. Cz. Cs. A. ellen, a bírósági döntés indoka az volt, hogy az ügyészség ne az eljárás folytatását kérje, hanem a korábban beadott vádirat ismételt benyújtásával tegye lehetővé az eljárás további folytatását dr. Cz. Cs. A. ellen;
 6. a Szegedi Ítélőtábla az ügyészség jogértelmezési álláspontját fogadta el és a vádirat ismételt benyújtása nélkül a korábbi eljárás folytatására utasította a törvényszék eljáró tanácsát 2019. július 26. napján;
 7. az időközben felmerült új körülményre tekintettel az 1. számú büntető tanács két büntető ügyszakos bírája 2019. szeptember 05. napján elfogultságot jelentett be;
 8. a bejelentett elfogultság miatti kizártságra tekintettel az ügy 2019. szeptember 12. napján átosztásra került a 11. számú büntető tanácsra a hatályos ügyelosztási rendben írtak szerint, tehát nem a korábbi tanács tagjait érintően került sor változtatásra;
 9. az eljáró új tanács 2019. október 24. napján további három vádlott vonatkozásában hozott jogerős, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet;
 10. Dr. Nóvé Ágnes 2020. január 13. napján szintén időközben felmerült körülményre tekintettel elfogultsági bejelentést tett;
 11. az elfogultsági bejelentésre figyelemmel – a büntetőeljárási és az igazgatási jogszabályok szerinti eljárás keretében – a Szegedi Törvényszék valamennyi büntető ügyszakos bírája elfogultságot jelentett be, így az irat az eljáró bíróság kijelölése érdekében a Szegedi Ítélőtáblára megküldésre került.

 

Szeged, 2020. január 27. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya