Feltételes szabadságra bocsátás mellőzése

A Szegedi Törvényszék három bíróból álló másodfokú tanácsa megváltoztatta az elsőfokú bíróság azon döntését, melyben Sz. A. elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta. A másodfokú bíróság az elítélt vonatkozásában mellőzte a feltételes szabadságra bocsátást a 15 év tartamú fegyházbüntetésből.

Mint azt korábban már megírtuk, a büntetés-végrehajtási bíró 2019. november 26. napján – az emberölés bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélt - Sz. A. elítéltet nem jogerősen feltételes szabadságra bocsátotta annak megállapítása mellett, hogy a feltételes szabadság alatt az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll.

Az elsőfokú bíróság a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntése meghozatalát megelőzően a büntetés-végrehajtási intézet által adott vélemény, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratok és az elítélt meghallgatása útján vizsgálta az elítélt későbbi életvezetésével kapcsolatos szándékát, melynek eredményeként azt állapította meg, hogy megfelelő ellenőrző intézkedés alkalmazásával, így pártfogó felügyelettel valószínűsíthető, hogy a büntetés céljának eléréséhez az elítélt vonatkozásában további szabadságelvonás már nem szükséges. Az elsőfokú bíróság végzését az elítélt és védője tudomásul vették, míg az ügyész fellebbezést jelentett be az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának mellőzése érdekében. Tekintettel arra, hogy a végzéssel szembeni fellebbezés halasztó hatályú, az elítélt szabadon bocsátására nem került sor.

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa az elsőfokú bíróság végzését felülbírálta és azt megváltoztatta. Álláspontja szerint az elítélt vonatkozásában nem kétséges, hogy a büntetés-végrehajtási intézet kontrollkörnyezetében tanúsított magatartása kifogástalan, jutalmai, eltávozásokat követő viselkedése, az általa elvégzett tanfolyamok és a sértettnek juttatandó kártérítés mindezt támasztják alá, azonban a társadalom elítélttől való védelme körében az elítélt törvénytisztelő életmódra való készsége vizsgálandó.

E körben az állapítható meg, hogy az elítélt szabadulása esetén korábbi környezetéhez közel kerülne, és nem zárható ki, hogy a kontrollált, zárt környezetből a kriminalitás szempontjából veszélyeztetett társas környezetbe visszakerülve ezen készsége mérséklődik. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy komoly kockázati tényezőt jelent az elítélt által elkövetett bűncselekmény helyi szintű és országos közvélemény előtti ismertsége, mely megnehezítheti számára a mindennapi feladatok ellátását, és visszaterelheti a korábbi kriminális élethelyzetbe.

Mindezek alapján nem állapítható meg, hogy az elítélt szabadlábra kerülése esetén a társadalmi együttélés szabályait maradéktalanul be fogja tartani, és az elvárásoknak megfelelő életet fog élni, az elítélt a társadalom tagjaira nézve továbbra is potenciális veszélyt jelent, így a büntetésnek a társadalom védelmét érintő célja vonatkozásában nem érhető el a szabadságvesztés további végrehajtása nélkül, figyelemmel arra is, hogy e veszély kivédése nyilvánvalóan erősebb tényező, mint a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége, a társadalomba való visszailleszkedés joga.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint a jogszabályban meghatározott, és az elítélt magatartását kontrolláló eszközök, így a pártfogó felügyelet az elítélt vonatkozásában a feltárt negatív kockázati tényezők kivédésére még esetleges további magatartási szabályok előírása mellett sem elegendőek.

Minderre figyelemmel a másodfokú bíróság az ügyész által bejelentett fellebbezést alaposnak tartotta és az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, mely során az elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzte.

Szeged, 2019. év december hó 26. napján