Tájékoztatás ítéletről - költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a bíróság – az egyezség jóváhagyását követően – bűnösnek mondta ki a VII., XVI. és XVII. r. vádlottakat 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségében.

Ezért a bíróság

- a VII. r. vádlottat – mint bűnszervezetben elkövetőt – 3 év börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 400.000.- forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte,

- a XVI. r. vádlottat 2 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglakozástól eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte,

- a XVII. r. vádlottat 2 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglakozástól eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság emellett a vádlottakkal szemben különböző összegű vagyonelkobzást is alkalmazott, továbbá kimondta, hogy a VII. r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható, míg a XVI. és XVII. r. vádlottak a szabadságvesztés büntetés fele részének kitöltését követő napon feltételes szabadságra bocsáthatóak.

A vádirat lényege szerint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője 2011. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő közvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési kötelezettségének csökkentése általános forgalmi adó adónemben, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

A bűnszervezet működése során több Magyarországon működő multinacionális vállalatnak, illetőleg vállalkozásnak közvetített diákmunkaerőt a 2011. és 2017. közötti időszakban. Az ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésének elkerülése céljából egy olyan számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt. A bűnszervezet által folytatott módszer szerint a döntően diákmunka közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is. A Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke a bűnszervezet egy részét közvetlenül míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig. A bűnszervezet a 2011. és 2017. közötti időszakban több, mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

- 0 -

A bíróság által megtartott előkészítő ülésen az VII., a XVI. és XVII. r. vádlottak fenntartották az ügyészség és köztük a nyomozás során létrejött egyezség során tett nyilatkozatukat, az egyezségben foglaltakkal egyezően bűnösségüket elismerték és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról.

A bíróság vonatkozásukban a Csongrád Megyei Főügyészséggel megkötött egyezséget jóváhagyta. Ítéletében a bűnösség, a bűncselekmények jogi minősítése és a büntetés mértéke tekintetében az egyezségben foglaltak alapján döntött.

A bíróság ítéletét az ügyész, továbbá a VII., XVI. és XVII. r. vádlottak, valamint védőik egyezően tudomásul vették, ekként az ítélet a mai napon jogerőre emelkedett és végrehajtható.

 

Szeged, 2019. október 24. napján