Tájékoztatás ítéletről - költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a bíróság - az egyezség jóváhagyását követően - bűnösnek mondta ki az V. r. vádlottat 2 rendbeli – egy esetben bűnsegédként elkövetett - költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségében, a XI.r., XVIII. és XX. r. vádlottakat 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségében.

Ezért az V. r. vádlottat – mint bűnszervezetben elkövetőt - 3 év 3 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra, a XI. r. vádlottat - mint bűnszervezetben elkövetőt - 1 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra, a XVIII. r. vádlottat 2 év börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra, 300.000 forint pénzbüntetésre, 3 év gazdasági szervezet vezetői tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra, a XX. r. vádlottat 3 év börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 500.000 forint pénzbüntetésre, 4 év gazdasági szervezet vezetői tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte.

A bíróság emellett a vádlottakkal szemben különböző összegű vagyonelkobzást is alkalmazott, továbbá kimondta, hogy az V. és XI. r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható, míg a XVIII. és XX. r. vádlottak a a szabadságvesztés büntetés fele részének kitöltését követő napon feltételes szabadságra bocsáthatóak.

A vádirat lényege szerint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője 2011. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő közvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési kötelezettségének csökkentése általános forgalmi adó adónemben, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

A bűnszervezet működése során több Magyarországon működő multinacionális vállalatnak, illetőleg vállalkozásnak közvetített diákmunkaerőt a 2011. és 2017. közötti időszakban. Az ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésének elkerülése céljából egy olyan számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt. A bűnszervezet által folytatott módszer szerint a döntően diákmunka közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is. A Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke a bűnszervezet egy részét közvetlenül míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig. A bűnszervezet a 2011. és 2017. közötti időszakban több, mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

- 0 -

A bíróság által megtartott előkészítő ülésen az V., a XI. és XVIII. r. vádlottak fenntartották az ügyészség és köztük a nyomozás során létrejött egyezség során tett nyilatkozatukat, az egyezségben foglaltakkal egyezően bűnösségüket elismerték és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról.

A bíróság vonatkozásukban a Csongrád Megyei Főügyészséggel megkötött egyezséget jóváhagyta. Ítéletében a bűnösség, a bűncselekmények jogi minősítése és a büntetés mértéke tekintetében az egyezségben foglaltak alapján döntött.

A XX. r. vádlott az előkészítő ülésen bűnösséget beismerő nyilatkozatot tett, melyet a bíróság végzéssel elfogadott. Ugyancsak elfogadta az ügyész XX. r. vádlott vonatkozásában előterjesztett büntetés kiszabására irányuló indítványát és eszerint szabta ki a XX. r. vádlott vonatkozásában a büntetést.

Az ügyész minden vádlott vonatkozásában tudomásul vette az ítéletet és az ítéletet V., XI. és XVIII. r. vádlottak, valamint védőik is elfogadták, így esetükben az ítélet jogerős és végrehajtható. A XX. r. vádlott és védője az esetleges fellebbezés bejelentésére 3 munkanapot tartott fenn.

A bíróság az előtte folyamatban lévő ügyhöz a II., III., IV., VI., VIII., IX., X., XII., XIII., XIV., XV,. XIX. és XXI. rendű vádlottak korábban elkülönített ügyét visszaegyesítette. Esetükben az előkészítő ülést 2019. szeptember 23-24-25. napjaira halasztotta.

Szeged, 2019. június 26. napján