Tájékoztatás másodfokú végzésről - feltételes szabadságra bocsátás

A Szegedi Törvényszék három bíróból álló másodfokú tanácsa helybenhagyta a büntetés-végrehajtási bíró 2019. május hó 28. napján meghozott azon döntését, melyben az emberölés bűntette és rongálás bűntette miatt 17 év szabadságvesztésre ítélt H. D. elítéltet 2019. július 15. napjával feltételes szabadságra bocsátotta.

Az elsőfokú bíróság a feltételes szabadságra bocsátást elrendelő döntését az elítélt meghallgatásán előadottakra, a büntetés-végrehajtási intézet által adott véleményre, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokra alapozta. A bíróság vizsgálta az elítélt későbbi életvezetésével kapcsolatos szándékát, melynek eredményeként azt állapította meg, hogy megfelelő ellenőrző és egyúttal segítő intézkedés alkalmazásával, így pártfogó felügyelettel valószínűsíthető, hogy a büntetés céljának eléréséhez az elítélt vonatkozásában további szabadságelvonás már nem szükséges.

A bíróság végzésével szemben az ügyész jelentett be fellebbezést az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának mellőzése érdekében.

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa a büntetés-végrehajtási bíró végzésének felülvizsgálatát elvégezte, és úgy ítélte meg, hogy a lefolytatott eljárás alapján helytállóan következtetett az elsőfokú bíróság arra, hogy az elítélt büntetés-végrehajtási intézetben tanúsított magatartása kifogástalan, melyből az a következtetés vonható le, hogy a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezése mellett is elérhetőek a büntetés céljai, továbbá helyesen járt el akkor mikor a feltételes szabadság próbaidejének tartamára elrendelte az elítélt pártfogó felügyeletét, amellyel életvitele rendszeres figyelemmel kísérése biztosított lesz.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az ügyész által előterjesztett fellebbezést alaptalannak ítélte és az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. Ezzel a döntés véglegessé vált.

Szeged, 2019. év június hó 17. napján