Tájékoztatás másodfokú ítéletről - zsarolás bűntette és más bűncselekmények

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa megváltoztatta a Szegedi Járásbíróság A. L. vádlottal és társaival szemben zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatti büntetőügyben meghozott elsőfokú ítéletét akként, hogy a kiszabott börtönbüntetés, illetve szabadságvesztés tartamát enyhítette az I.r. vádlott vonatkozásában 7 évre, a II. és III. r. vádlottak vonatkozásában 6 évre, a IV. és V. r. vádlottak vonatkozásában 5 év 6 hónapra, a VI. r. vádlott vonatkozásában 2 évre, a IX., XI. és XII. r. vádlottak vonatkozásában 1 évre, a X. r. vádlott vonatkozásában 2 évre. A VI. és X. r. vádlottak vonatkozásában a szabadságvesztés végrehajtását 4, illetve 5 év próbaidőre felfüggesztette. A VII. és VIII. r. vádlottak vonatkozásában a kiszabott közérdekű munka büntetés tartamát 100 órára enyhítette.

A IX., XI. és XII. r. vádlottak esetében a szabadságvesztések próbaidejét egyezően két évre enyhítette.

A másodfokú bíróság a vádlottak terhére megállapított bizonyos cselekmények minősítése, illetőleg járulékos kérdések kapcsán is megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét.

Az első fokon eljáró Hódmezővásárhelyi Járásbíróság nem jogerős ítéletében bűnösnek mondta ki A. L. I.r., N. B. II.r., A. H. III.r., A. L. IV.r. és A. Zs. V.r. vádlottakat többrendbeli személyi szabadság megsértése bűntettében, zsarolás bűntettében, hatósági eljárás akadályozása bűntettében, N. T. Cs. VI.r. vádlottat személyi szabadság megsértése bűntettében és zsarolás bűntettében, B. P. P. VII.r. és R. Z. J. VIII.r. vádlottakat lopás bűntettében, L. M. IX.r. vádlottat csalás bűntettében, dr. Sz. I. T. X.r. vádlottat többrendbeli ügyvédi visszaélés bűntettében és többrendbeli hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében, J. L. XI.r. vádlottat hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében és dr. K. F. XII.r. vádlottat ügyvédi visszaélés bűntettében és bűnsegédként elkövetett hamis tanúzás bűntettében.

A bíróság ezért az I.r. vádlottat 8 év, a II.r és III.r. vádlottakat 6 év 10 hónap, a IV.r. és V.r. vádlottat 6 év 4 hónap, a VI.r. vádlottat 4 év, a X.r. vádlottat 3 év 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, továbbá a vádlottakat eltiltotta a közügyek gyakorlásától, a X.r. vádlottat pedig az ügyvédi foglalkozástól is eltiltotta.

A bíróság IX.r. vádlottat 2 év, a XI.r. vádlottat 1 év 6 hónap, a XII.r. vádlottat 1 év 10 hónap végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte, emellett a XII.r. vádlottat az ügyvédi foglalkozástól 2 évre eltiltotta, míg a VII.r. és VIII.r. vádlottakat 300 óra közérdekű munkára ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlottak döntően Gádoros település területén jogtalan haszonszerzésből eredő vagyonukból jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeztek. Az II-VI.r. vádlottak az I.r. vádlott, mint családfő tekintélyelvű irányítása alatt álltak. A családtagok megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre törekedve állandósult, módszeres bűnelkövetésre

rendezkednek be oly módon, hogy a család állattartó gazdálkodását ún. „csicskatartásként” ismert módszerre alapozottan üzemeltetik.

Ennek keretében mentális, egészségi, illetve szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott, befolyásolható, elesett embereket kerestek fel és vettek rá vonzó életkörülmények, jó ellátás, megfelelő fizetség hamis ígéretével ingatlanuk elhagyására, majd személyi okmányaiktól megfosztották őket, így önálló ügyintézéstől elzárták, rossz lakhatási feltételek közé helyezték, állandó fenyegetéssel, fizikai bántalmazással rendszeres munkavégzésre kényszerítették őket, rendszeres havi járandóságaikat pedig elvették. A családtagok között szervezett munkamegosztás volt, a részfeladatokat – így a sértettek felkutatása, szállítása, felügyelete, stb. – egymás között megosztották, mely során az I.r. vádlott meghatározó szerepet játszott.

A vádlottak különböző módszerekkel összesen kilenc sértett sérelmére, összesen – a nyugdíj és egyéb járandóságok megtartásával, munkabér visszatartásával – több mint 30 millió forint kárt okozva követtek el személyi szabadság megsértésének bűntettét és zsarolás bűntettét.

A VII.r. és VIII.r. vádlottak a család alkalmazásában álltak, a családtól anyagilag függő helyzetben voltak, utasításra közel 1,170 millió forint értékű csöves kukoricát tulajdonítottak el jogtalanul.

A zsarolás és más bűncselekmények miatt a családdal szemben folytatott nyomozás során a rendőrség tanúként kívánta kihallgatni a sértetteket, melyet a vádlottak a sértettek életveszélyes, illetve súlyos fenyegetésével kívántak megakadályozni. A rossz egészségi állapotban levő, befolyásolható sértetteket a kihallgatásukat megelőzően a vádlottak megfenyegették, illetve velük lévő ügyvéd foglalkozású vádlottak által szerkesztett, valótlan tartalmú – büntetőjogi felelősségük alóli mentesülésüket és a nyomozás megszüntetését célzó – vallomásokat írattak alá. A sértettek a hatóság előtti meghallgatásukkor jogi képviselőként jelen levő vádlottak jelenlétében, fenyegetettség hatása alatt szintén valótlan tartalmú vallomásokat tettek.

A másodfokú bíróság az ügyben megtartott nyilvános ülés eredményéhez képest úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges körben lefolytatta, azonban a vádlottak büntetőjogi felelőssége és az általuk elkövetett cselekmények törvénynek megfelelő minősítése kapcsán az ítélet megváltoztatása szükséges.

Mindazonáltal a törvényszék figyelemmel a jelentős időmúlásra és az eljárás elhúzódására továbbá egyes vádlottak egészségi állapotának rosszabbodására lehetőséget látott az alkalmazott joghátrányok enyhítésére, így a vádlottakkal szemben kiszabott büntetések mértékét csökkentette.

Szeged, 2019. évi június hó 14. napján