Előkészítő ülésen hozott ítéletet a Szegedi Törvényszék költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt

A Szegedi Törvényszék előkészítő ülésen bűnösnek mondta ki K. I. A. vádlottat bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében, bűnsegédként elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében. Ezért a vádlottat 2 év 2 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra, 3 év gazdálkodó szervezet vezetői tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 300.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt több személyt érintő büntetőügyben K. I. A. vádlottal szemben benyújtott vádiratában indítványozta az ügyészség és a vádlott közötti egyezség jóváhagyását, a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítását és esetében az egyezség szerinti büntetés kiszabását.

A vádirat szerint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője a 2011. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő közvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési kötelezettségének csökkentése általános forgalmi adó adónemben, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

A bűnszervezet működése során több Magyarországon működő multinacionális vállalatnak, illetőleg vállalkozásnak közvetített diákmunkaerőt a 2011. és 2017. közötti időszakban. Az ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésének elkerülése céljából egy olyan számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt. A bűnszervezet által folytatott módszer szerint a döntően diákmunka közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is. A Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke a bűnszervezet egy részét közvetlenül míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig. A bűnszervezet a 2011. és 2017. közötti időszakban több, mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A további vádlottak felelősségének kérdésében a bíróság később tartandó előkészítő ülésen dönt.

A K. I. A. vádlott vonatkozásában meghozott jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve, az egyik érintett iskolaszövetkezet elnökségének elvállalásával, mint névleges szövetkezeti vezető, rövidebb időn keresztül, illetve a szervezet felépítését és irányítási rendjét nem ismerve vett részt a fenti bűncselekmények elkövetésében, melynek kapcsán K. I. A. vádlott az egyik érintett iskolaszövetkezettel összefüggésben 2013 februárjától 2013. október 31. napjáig ÁFA adónemben mintegy 175 millió forint, míg foglalkoztatást érintő közterhek tekintetében 40 millió forint vagyoni hátrány előidézéshez nyújtott segítséget, amelyért 540.000 forint juttatásban részesült.

A bíróság előkészítő ülésen meghozott ítéletét az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az ítélet jogerőre emelkedett.

Szeged, 2019. év május hó 16. napján