Eítélte a Szegedi Törvényszék a terrorizmus finanszírozása bűntettét elkövető házaspárt

A Szegedi Törvényszék bűnösnek mondta ki A. A. I.r. és M. M. II.r. vádlottakat terrorizmus finanszírozása bűntettében, ezért a vádlottakat egyezően 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte.

A nem jogerős ítélet lényege szerint a II. r. vádlott 2009. évben önkéntesen csatlakozott Törökországban, mint kurd nemzetiségű török állampolgár a Kurd Munkáspárt /másképp Kurdisztáni Munkáspárt, Partiya Karkeren Kurdistan, röviden PKK/ nevű szervezethez, melynél katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2010. és 2014. között szolgálatot teljesített a PKK kötelékében, de harcokban nem vett részt. Szolgálata során az iraki hegyekben ruhát és élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő PKK egységeknek társaival együtt, majd a szervezet döntése alapján 2014. évben áthelyezték Szíriába, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak logisztikai feladatokat kapott. A vádlott ekkor már a PKK szíriai szervezete, az YPG / Kurd Népvédelmi Egységek, Yekiyen Parastina Gel/ kötelékében, annak egyenruhájában végezte a harcoló kurd egységek ruhával és élelemmel történő ellátását.

Az I. r. vádlott Iránban született kurd nemzetiségűként, őt 2010-ben kereste meg és szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, itt feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állomásozva egy ún. fogadó csoport tagjaként fogadja a törökországi harcokból visszatérő kurd csapatokat, majd a harcoló csapatok női katonáit szállítsa. Ezen az első vonalban harcoló egységeknek ruhát osztott. Az I. r. vádlottat a PKK döntése értelmében 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, Kobani város környékére, egy laktanyába. Itt ugyanazt a tevékenységet végezte, mint Irakban, csak már a PKK szíriai szervezetének, az YPG-nek az egyenruháját viselve.

A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, majd közöttük érzelmi viszony alakult ki, azonban szolgálatukat a szervezet érdekében külön-külön végezték. Vádlottak 2015. augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015. augusztusának végén a szolgalatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal felhagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri. Vádlottak 2016-ban Irakban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kívántak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb menekülttáborokban tartózkodva, sikertelen illegális határátlépési kísérleteket követően 2017. december 6. napján a tompai tranzitzónába belépve menedékjogi kérelmet terjesztettek elő.

A vádlottak 2009. illetve 2010. évtől 2015. augusztus hónapjáig terrorista szervezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták.

A bíróság eljárása során - a beszerzett igazságügyi pszichológus szakértői vélemény és a vádlottak által elmondottak alapján - megállapította, hogy a vádlottakat a terrorista szervezetben eltöltött idő alatt olyan súlyos érzelmi traumák érték, melyek mindkettőjüket korlátozták az akaratuknak megfelelő magatartás tanúsításában.

A bíróság a fentiek miatt mindkét vádlott bűnösségét terrorizmus finanszírozása bűntettében állapította meg. E bűncselekmény 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ugyanakkor a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha kényszer vagy fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét korlátozza akaratának megfelelő magatartás tanúsításában. Figyelemmel arra, hogy a bíróság a vádlottak esetében megállapította, hogy a terrorista szervezet részéről őket ért fenyegetés miatt korlátozva voltak az akaratuknak megfelelő magatartás tanúsítására, az általuk elkövetett bűncselekmény büntetési tétele helyett a büntetés enyhítésével a vádlottakat egyezően 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte.

A bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, míg a vádlottak és védőik 3 munkanapot tartottak fent esetleges fellebbezésük bejelentésére, így az ítélet nem emelkedett jogerőre.

Szeged, 2019. év május hó 16. napján