Bűnügyi felügyelet megszüntetése a költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben

A Szegedi Törvényszék három bíróból álló tanácsa a bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben dr. C. Cs. A. I. r. vádlott bűnügyi felügyeletét megszüntette.

A Csongrád Megyei Főügyészség 2019. február 04-én vádat emelt a Szegedi Törvényszék előtt dr. C. Cs. A. I. r. vádlottal és 20 társával szemben.

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott, mint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője a 2011. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő közvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési kötelezettségének csökkentése általános forgalmi adó adónemben, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

Az I.r. vádlott által irányított bűnszervezet működése során több Magyarországon működő multinacionális vállalatnak, illetőleg vállalkozásnak közvetített diákmunkaerőt a 2011. és 2017. közötti időszakban. Az ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésének elkerülése céljából az I.r. vádlott iránymutatásai alapján létrehoztak egy olyan számlázási láncolatot, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt. A bűnszervezet által folytatott módszer szerint a döntően diákmunka közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is. Az I.r. vádlott a bűnszervezet egy részét közvetlenül míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig.

A bűnszervezet működtetésében a vádirat szerint 21 személy vett részt 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság keretében. A bűnszervezet a 2011. és 2017. közötti időszakban mindösszesen 6 milliárd 215 millió 705 ezer forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A Csongrád Megyei Főügyészség a bűnszervezet működésében való közreműködésük szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a vádlottakkal szemben. A főügyészség az I.r. vádlottat és két társát a Humán Operátor Zrt. működésével összefüggésben elkövetett gazdasági csalás bűntettével is vádolja.

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványt tett az I.r. vádlott vonatkozásában a bűnügyi felügyelet fenntartására, mely indítványt a törvényszék nem tartott megalapozottnak.

A bíróság megállapította, hogy a vádhatóság jelentős tárgyi súlyú és magas büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmények miatt emelt vádat az I.r. vádlottal szemben. A nyomozás már befejeződött, a nyomozó hatóság az általa szükségesnek tartott körben a bizonyítást lefolytatta, az ügyben vádemelésre került sor, ebből következően az eljárás jelen szakaszában a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélye elenyésző, így személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés további alkalmazása ilyen okból már nem indokolt.

A vád tárgyává tett bűncselekmények elkövetése időben elhúzódó jelleggel és szervezett keretek került sor, azonban az I.r. vádlott közel három hónapja bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll és az eltelt időszakban nem merült fel olyan adat, amely a bűnismétlés bekövetkezésének lehetőségét megalapozná, így a bíróság álláspontja szerint önmagában az elkövetés elhúzódó volta és szervezett jellege sem teszi indokolttá kényszerintézkedés további alkalmazását.

Figyelemmel a fentiekre a bíróság álláspontja szerint az I.r. vádlott vonatkozásában az eljárás jelen szakaszában már nem áll fenn olyan körülmény, amely személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazását szükségessé tenné, így a 2019. március 7-én megtartott tanácsülésén az I.r. vádlott bűnügyi felügyeletét megszüntette.

A bíróság végzése még nem végleges.

Szeged, 2019. március 08. napján