Tájékoztatás jogerős végzésről – közigazgatási ügyszakban

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tárgyaláson kívül meghozott végzésében a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 26. napján kelt határozatát hatályon kívül helyezte.

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenti napon zárt ülésen meghozott határozatában K. A. önkormányzati képviselő vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással megállapította az összeférhetetlenség fennállását, tekintettel arra, hogy a kérelmező megyei önkormányzati képviselőnek az S. M. Egyesület elnöki pozíciója egyidejű fennállása az önkormányzati képviselői pozícióval összeférhetetlen.

A képviselő kérelmében a fenti határozat hatályon kívül helyezését kérte.

A bíróság végzésében kiemelte, hogy az Mötv. 37. § (2) bekezdése kettős követelményt támaszt az összeférhetetlenség tárgyában hozott határozattal szemben, amelynek egyrészt tartalmaznia kell azokat a körülményeket, amelyek az összeférhetetlenséget megalapozzák, másrészt pedig az összeférhetetlenség kimondását.
A határozat indokolása szerint a felülvizsgálni kért határozat az összeférhetetlenség fennállásának csak a megállapítását tartalmazta, valamint azt, hogy ez alapján a kérelmező méltatlan a képviselői megbízatásra; teljes egészében hiányoznak azonban az összeférhetetlenség megállapításának alapjául szolgáló tények és ténymegállapítások.
Mindezek alapján a bíróság nem kerülhetett abba a helyzetben, hogy az összeférhetetlenséget megalapozó tényeket, ténymegállapításokat és egyéb körülményeket megismerje.
A bíróság álláspontja szerint az összeférhetetlenség kimondásáig tartó oksági folyamat leírását magának a határozatnak kell tartalmaznia, ennek hiányában az összeférhetetlenség fennállása érdemben nem vizsgálható, így a határozat jelen formájában törvénysértő volt, amelyre tekintettel a meghozott határozatot hatályon kívül helyezte.

A végzés ellen további jogorvoslatnak hely nincs.

 

Szeged, 2019. február 15. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya