Tájékoztatás másodfokú ítéletről - légi közlekedés veszélyeztetésének bűntette

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa megváltoztatta a Szegedi Járásbíróság T. J. vádlottal szemben légi közlekedés veszélyeztetésének bűntette miatti büntetőügyben meghozott elsőfokú ítéletét akként, hogy a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés tartamát enyhítette, annak végrehajtását felfüggesztette, illetve a vádlottal szemben közügyektől eltiltás kiszabását mellőzte.

A Szegedi Járásbíróság elsőfokú ítéletében nem jogerősen bűnösnek mondta ki a vádlottat légi közlekedés veszélyeztetésének bűntettében, ezért 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 5 év légi jármű vezetésétől eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A másodfokon jogerőre emelkedett ítélet tényállásának lényege szerint a a vádlott 2014. július 02. napján 10 óra körüli időben Pusztaszeren, az általa szervezett táboroztatás során az egyik diák részére tanárai és diáktársai megbízásából sétarepülést tartott a tulajdonát képző és üzemeltetésben lévő magánrepülőtéren a szintén tulajdonát képző motoros vitorlázó repülőgéppel. A sétarepülés előtt a vádlott engedélyezte a diákok és a tanárok részére, hogy a repülés alatt a repülőtér területén a szélzsák közelében tartózkodjanak, hogy a gép utasának integethessenek.

A felszállást követően a vádlott az általa vezetett repülőgéppel a repülőtéren tartózkodó személyek feje fölött közvetlen közelükben ún. „áthúzást” hajtott végre azért, hogy az ott tartózkodó személyeket „megviccelje”. Ezen manőver során a csoportban tartózkodó személyekhez olyan közel haladt el, hogy néhányan leguggoltak, illetve elfutottak, mivel testi épségüket az alacsonyan szálló gép közvetlenül veszélyeztette.

Ezen manőver után a vádlott a repülőgépet visszafordította, majd azzal ismételten ereszkedni kezdett és a korábban már megijedt sértettek feje fölött újabb „áthúzást” hajtott végre, melynek során a szárny alatt lévő ún. mankókerékkel az egyik sértett fejének ütközött, aki az ütés következtében a földre zuhant.

A baleset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, illetve életveszélyes sérülést szenvedett.

A vádlott ezen magatartásával a rá irányadó légi közlekedési szabályok szándékos megszegésével a repülőtéren tartózkodó 21 fő kiskorú személy életét és testi épségét szándékosan, közvetlenül veszélyeztette, melynek során a sértett 8 napon túl, gyógyuló súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A másodfokú bíróság az ügyben megtartott nyilvános ülés eredményéhez képest úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges körben lefolytatta, helyesen állapította meg a vádlott büntetőjogi felelősségét, cselekményét a törvénynek megfelelően minősítette. Mindazonáltal a törvényszék figyelemmel a vádlott közel negyven éves kifogástalan légi közlekedési gyakorlatára, büntetlen előéletre és az eljárás elhúzódására is lehetőséget látott az alkalmazott joghátrány enyhítésére, így a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés tartamát 2 évre enyhítette, annak végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette, illetve a vádlottal szemben közügyektől eltiltás kiszabását mellőzte.

Szeged, 2018. évi november hó 09. napján