Tájékoztatás jogerős ítéletről - kábítószer birtoklásának bűntette

A Szegedi Törvényszék bűnösnek mondta ki M. N. vádlottat különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntettében, ezért őt 6 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra, emellett a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani rendelte a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt.

A Csongrád Megyei Főügyészség 2018. július 31. napon emelt vádat a montenegrói állampolgárságú vádlottal szemben.

A vádirat lényege szerint a vádlott banki és magánszemélyektől felvett kölcsöntartozásai miatt kilátástalan helyzetbe került. Ekkor kereste meg egyik albán származású kölcsönadója azzal, hogy tudna egy olyan lehetőséget számára, amellyel megszabadulhatna a magánszemélyek felé fennálló tartozásától. A kölcsönadó azt az utasítást adta a vádlottnak, hogy szerezzen be egy személygépkocsit, amit adjon át részére annak érdekében, hogy kábítószert rejtsen el benne. A megbízás szerint a vádlottnak a kábítószert Magyarországon keresztül Ausztriába kellett szállítania. A feladat végrehajtása érdekében a vádlott kölcsönkérte testvére személygépkocsiját, melyet át is adott a kábítószer elrejtése érdekében megbízójának. A vádlott 2017. október 17. napján 08 óra 15 perc körüli időben jelentkezett belépésre Röszke Autópálya határátkelőhelyen személygépkocsival, melyben a kábítószer elrejtésre került.

A határátkelőhelyen a tételes vámvizsgálat során a gépkocsiban elrejtett 34 darab csomagot - mely több mint 18 és fél kiló nettó össztömegű kábítószert tartalmazó növényi törmeléket tartalmazott - lefoglalták. A növényi törmelék kannabiszra jellemző kannabinoid vegyületeket tartalmazott, melyről a nyomozás során megállapították, hogy annak totál-THC tartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

A főügyészség vádiratában jelezte, hogy az ügyészség és a vádlott a nyomozás során, 2018. július 02. napján egyezséget kötött és indítványozta az egyezség bíróság általi jóváhagyását. Az ügyész az egyezségben foglaltaknak megfelelően a vádlottal szemben 6 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, a vádlott Magyarország területéről kiutasítását indítványozta egyebek mellett.

A bíróság az ügyben 2018. október 10. napján előkészítő ülést tartott, melyen a 2018. július 01. napjától hatályos büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései alapján a vádlott és az ügyészség közötti egyezséget jóváhagyta és a vádlottal szemben a vádiratban foglalt tényállással egyező tényállás alapján a vádlott bűnösségét kábítószer birtoklásának bűntettében állapította meg és a vádlottat 6 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte.

A bíróság ítéletét az ügyész, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az ítélet jogerőre emelkedett.

Szeged, 2018. év október hó 10. napján