Tájékoztatás nem jogerős ítéletről - költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény

A Szegedi Törvényszék nem jogerősen bűnösnek mondta ki H. J. R. I. r. vádlottat és A. Z. II. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében, emellett a II. r. vádlottat számvitel rendjének megsértése bűntettében is. Ezért a bíróság az I. r. vádlottat 2 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra és 3 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra, míg a II. r. vádlottat halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 4 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint az I.r. vádlott egy munkaerő közvetítéssel foglalkozó iskolaszövetkezet igazgatóságának elnöke és vezető tisztségviselője volt 2011. szeptember hó 08. és 2012. április hó 25. napja között. Az I.r. vádlott 2011. december hó 30. napján megbízási szerződést kötött egy kft.-vel, amelynek keretében az iskolaszövetkezet vállalta, hogy a kft. részére munkavállalókat biztosít a kft. által közvetített munkák elvégzése érdekében. A kft. alvállalkozója volt egy zrt.-nek, amely az egész országra kiterjedően részben diákok általi munkavégzésre kötött megbízási szerződéseket.

Az I.r. vádlott 2012. év május hónap első felében 2012. év március hónapra vonatkozóan 47.799.990,- Ft, április hónapra vonatkozóan 48.002.490,- Ft, május hónapra vonatkozóan 48.812.220,- Ft ÁFA tartalmú teljesítési igazolást írt alá a II.r. vádlott kérésére. A fenti teljesítési igazolás alapján kiállított számlák a fent említett kft. felé kiszámlázásra kerültek, majd azt a cég tovább számlázta az érintett zrt.-nek.

A zrt. jogosulatlanul csökkentette a kft. által kibocsátott számlák ÁFA tartalmával fizetendő adóját, mely adó azt megelőzően nem vált a költségvetés részévé, mivel a számlázási lánc alján lévő iskolaszövetkezet azt nem vallotta be és nem is fizette meg.

Az I.r. vádlott, mint az iskolaszövetkezet nevében eljárni jogosult vezető tisztségviselő a teljesítésigazolások aláírásával és rendelkezésre bocsátásával közreműködött és így segítséget nyújtott abban, hogy a szövetkezet tényleges irányítói a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényeket elhallgassanak és adófizetési kötelezettségüknek ne tegyenek eleget, ezáltal mindösszesen 143.929.570,- Ft összegű vagyoni hátrányt okozzanak.

A II.r. vádlott, aki 2012. április 24. napjától a szövetkezet felszámolásának kezdő időpontjáig volt a szövetkezet vezető tisztségviselője 2012. április és május hónapban az I.r. vádlott által fentiek szerint aláírt teljesítési igazolások és az ez alapján kiállított számlák az érintett zrt. részére történő átadásával, majd ezt követően 2013. év február hónapjáig teljesítésigazolások és számlák aláírásával és annak a zrt. részére történő átadásával segítséget nyújtott abban, hogy a szövetkezet tényleges irányítását kézben tartó zrt. vezetői a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényeket elhallgassanak, melynek következtében a szövetkezet tevékenysége során 2012. április és 2013. március hónap közötti időszakban mindösszesen 435.414.739,- Ft összegű vagyoni hátrányt okozzanak.

Az I. és II. r. vádlottak által vezetett - ténylegesen ugyanakkor az érintett zrt. érdekében más személy által irányított - szövetkezeteknek az adófizetési kötelezettség teljesítésére nem volt lehetősége és erre irányuló szándékuk sem volt.

A vádlottak az adófizetési kötelezettség teljesítésének elkerülése érdekében kiépített céghálózat tényleges működtetésében, a kapcsolódó iratok aláírásával, hitelesítésével, részben az adóbevallás tételének elmulasztásával annak tudatában működtek közre a szövetkezet vezető tisztségviselőjeként, hogy az adófizetési kötelezettség teljesítésére ezen munkáltatásokkal összefüggésben szándékosan nem kerül sor, ezáltal szándékosan segítséget nyújtottak a zrt. nevében és érdekében eljáró személynek abban, hogy a magyar állami költségvetésnek a fenti összegű vagyoni hátrányt okozzák.

A bíróság ítéletével szemben az ügyész a fellebbezés bejelentésére három munkanapi határidőt tartott fenn, míg a jelen lévő I. r. vádlott és védője, valamint a II. r. vádlott védője fellebbezést jelentett be, így az ítélet nem emelkedett jogerőre.

Szeged, 2018. év szeptember hó 07. napján