Tájékoztatás letartóztatás meghosszabbításáról - költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

A Szegedi Járásbíróság meghosszabbította a bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult nyomozás során gyanúsítottként kihallgatott dr. C. Cs. A. letartóztatását. A gyanúsított letartóztatása 2018. szeptember hó 05. napjáig tart.

Előzmények

A gyanúsítottal és több társával szemben indult nyomozati eljárás a gyanúsított mentelmi jogának fennállására tekintettel korábban e gyanúsított vonatkozásában felfüggesztésre és ezzel összefüggésben a gyanúsítottal szemben elrendelt előzetes letartóztatás megszüntetésre került. Ezt követően a Csongrád Megyei Főügyészség indítványt terjesztett elő a gyanúsított előzetes letartóztatásának ismételt elrendelésére, hivatkozva arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a gyanúsított mentelmi jogát jogerősen felfüggesztette és ezzel megszűnt az eljárás folytatásának akadálya, melynek okán a büntetőeljárás folytatásának elrendelésére került sor.

A főügyészség ekkor azért indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatásának ismételt elrendelését, mivel az ügyészi álláspont szerint megalapozott a gyanú arra, hogy a gyanúsított, aki egy többek között számos magyarországi multinacionális cégnek diákmunkásokat közvetítő szombathelyi székhelyű gazdasági társaság vezetője, az ezen tevékenységgel kapcsolatos közterhek alóli mentesülés céljából egy olyan többszintű céghálót működtetett társaival együtt, amelynek eredményeképpen az állami költségvetést több, mint 6 milliárd forintos vagyoni hátrány érte, emellett ezen gyanúsított vonatkozásában egy további 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett gazdasági csalás bűntettének megalapozott gyanúja merült fel. Ezen utóbbi bűncselekmény elkövetésének gyanújával összefüggésben is megtörtént a gyanúsítás közlése.

A bíróság 2018. március 05. napján a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a kényszerintézkedés tárgyában történő döntés meghozatalának és a gyanúsított előzetes letartóztatása elrendelésének törvényi kizáró oka nincs, emellett a gyanúsított esetében a büntetőeljárási törvényben rögzített előzetes letartóztatás különös feltételei közül három is fennáll, nevezetesen a szökés, elrejtőzés, emellett az eljárás meghiúsítására vagy megnehezítésére törekvő magatartás és a bűnismétlés veszélye.

Mindezen előzetes letartóztatási okok alapján a Szegedi Járásbíróság a gyanúsított előzetesen letartóztatását ismételten elrendelte, majd később az eljárás során az előzetes letartóztatás meghosszabbítására is sor került.

----

A Csongrád Megyei Főügyészség 2018. június 27. napján indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a 2018. március 05. napjától előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított letartóztatását meghosszabbította, figyelemmel arra, hogy vonatkozásában továbbra is megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra helyezése esetén a bizonyítékok elrejtésével, az eljárásban részt vevő személyek befolyásolásával a bizonyítási eljárás megnehezítésére, meghiúsítására törekedne. Emellett megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábra kerülése esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

A bíróság a letartóztatás céljait a bűncselekmény jellegére, a nyomozás jelen állására és a gyanúsított személyi körülményeire figyelemmel enyhébb kényszerintézkedéssel nem látta elérhetőnek, így a letartóztatás 2018. szeptember 05. napjáig tartó meghosszabbításáról rendelkezett.

A bíróság döntése nem emelkedett jogerőre.

Szeged, 2018. július 04. napján