Tájékoztatás nem jogerős feltételes szabadságra bocsátásról

A büntetés-végrehajtási bíró 2018. május hó 08. napján - a több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt - B. L. elítéltet az életfogytig tartó fegyház fokozatú szabadságvesztésből nem jogerősen feltételes szabadságra bocsátotta annak megállapítása mellett, hogy a feltételes szabadság ideje 15 év, amely idő alatt az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll.

A bíróság emellett az elítélt részére külön magatartási szabályokat írt elő, figyelmeztetve az elítéltet, hogy ezek megszegése esetén erre irányuló ügyészi indítványra a feltételes szabadság megszüntetésének lehet helye. Ilyen előírt magatartási szabály például, hogy az elítélt az egyik általa elkövetett bűncselekmény sértettjével semmilyen kapcsolatot nem tarthat, illetve az is, hogy legalább kéthetente a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek köteles beszámolni életvezetéséről.

B. L. több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból, részben társtettesként, részben bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette, emberölés előkészületének bűntette, folytatólagosan társtettességben, különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, társtettesként, bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntette, társtettesként különösen nagy értékre elkövetett rablás bűntette és nagyobb értékre bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés a Szegedi Fegyház és Börtönben tölti, amelyből legkorábban 20 év kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Ezen 20 éves időtartam 2014. május hó 4. napján telt le.

A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája utoljára 2016. szeptember 7. napján döntött B. L. feltételes szabadságra bocsátása tárgyában, ekkor az elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzte, egyidejűleg felhívta a bv. intézetet, hogy 2017. szeptember 1. napján tegyen ismételten előterjesztést, mely felhívásnak a büntetés-végrehajtási intézet eleget tett.

A büntetés-végrehajtási bíró 2018. május 08. napjára kitűzött tárgyaláson lefolytatott bizonyítás eredményeként megállapította, hogy elítélt a büntetése kezdeti időszakában tanúsított több, mint 18 évvel ezelőtti fegyelemsértéseitől eltekintve – amelyekért kiszabott fenyítéseket túlnyomó részben törölték is – a bv. intézet rendjét betartotta, az utóbbi több éven át kifogástalan, példamutató magatartás tanúsított, különböző címen 28 jutalmat is kiérdemelt. A bíróság eljárása során igazságügyi szakértői véleményt is beszerzett, melynek megállapításait az elítélt személyiségszerkezetére és egészségi állapotára vonatkozóan döntésénél alapul vette, illetve az elítélt nyilatkozatai alapján részéről határozott jóvátételi szándékot állapított meg.

A büntetés-végrehajtási bíró a körülményeket összességben értékelve úgy ítélte meg, hogy megfelelő ellenőrző és egyúttal segítő intézkedés alkalmazásával, így pártfogó felügyelettel, külön magatartási szabályok előírásával valószínűsíthető, hogy a büntetés céljának eléréséhez az elítélt vonatkozásában további szabadságelvonás már nem szükséges.

A bíróság végzését az elítélt és védője tudomásul vették, míg az ügyész fellebbezést jelentett be az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának mellőzése érdekében, így a végzés nem jogerős. Tekintettel arra, hogy a végzéssel szembeni fellebbezés halasztó hatályú, az elítélt szabadon bocsátására nem került sor.

Szeged, 2018. évi május hó 09. napján