Tájékoztatás másodfokú ítéletről - rablás bűntette

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa megváltoztatta a Szegedi Járásbíróság fk. J. A. T. vádlottal és fiatalkorú társaival szemben rablás bűntette miatti büntetőügyben meghozott elsőfokú ítéletét akként, hogy az I. r. vádlottat 1 év, a II. r. vádlottat 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását az I. r. vádlott vonatkozásában 2 évi, a II. r. vádlott esetében 1 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá a III. r. vádlottat 1 évi próbaidőre próbára bocsátotta.

A Szegedi Járásbíróság elsőfokú ítéletében nem jogerősen bűnösnek mondta ki a fk. I. r. és II.r. vádlottakat társtettesként elkövetett rablás bűntettében, fk. III. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett rablás bűntettében, ezért az I. r. vádlottat 2 évi, II. r. vádlottat 1 évi próbaidőre próbára bocsátotta, III. r. vádlottat megrovásban részesítette.

A bíróság ítéletével szemben az ügyész mindhárom vádlott vonatkozásában súlyosításért jelentett be fellebbezést.

A jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a fiatalkorú vádlottak, valamint egy gyerekkorú ismerősük 2016. május hó 18. napján 15 óra 30 perc körül időben Szegeden, az Alsó-Kikötő soron, egy buszmegállóban megállították az autóbuszon velük együtt utazó és ott leszálló, dupla mankóval közlekedése miatt láthatóan mozgásában korlátozott kiskorú sértettet, majd őt félkör alakban körbeállták. Ezt követően az I. r. vádlott közelebb lépett a sértetthez, és kétszer is megkérte arra, hogy adja oda neki felpróbálásra az óráját, amit a sértett először nem teljesített. Erre a gyanúsított emelt hangon közölte vele, hogy „ne szórakozzon”, továbbá egyik kezét a hasa magasságába emelve fenyegető mozdulatot tett a sértett irányába. Ennek hatására a sértett megijedt attól, hogy a számbeli és erőfölényben lévő személyek bántalmazni fogják, ezért félelmében átadta karóráját az I. r. vádlottnak.

Ezt követően az eseményeket figyelemmel kísérő II. r. vádlott szólította meg a sértettet azzal, hogy kipróbálás végett adja oda neki a fülhallgatóját, amely kérésnek a sértett szintén nem kívánt eleget tenni. Erre a II. r. vádlott – a társához hasonlóan - ugyancsak emelt hangon kérte a fülhallgatót. Miután a sértett félt a vele szemben erőszakosan fellépő személyektől, átadta a vádlottnak a márkajelzés nélküli fülhallgatót.

Az I. r. és II. r. vádlottak végül 60,- forint aprópénzt tettek a sértett zsebébe, és gúnyosan közölték vele, hogy ezzel ki van fizetve.

A másodfokú bíróság az ügyben megtartott nyilvános ülés eredményéhez képest az ügyészi indítványban foglaltakkal egyezően úgy ítélte meg, hogy a vádlottak esetében a szankcióként alkalmazott intézkedések eltúlzottan enyhék figyelemmel a konkrét cselekmény elkövetési körülményeire. Erre figyelemmel úgy látta, hogy az I. és II. r. vádlottak vonatkozásában a büntetés célja felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásával érhető el, míg a III. r. vádlott vonatkozásában súlyosabb intézkedés alkalmazását látta szükségesnek.

Szeged, 2018. március hó 19. napján