Tájékoztatás nem jogerős ítéletről - zsarolás bűntette és más bűncselekmények

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki A. L. I.r., N. B. II.r., A. H. III.r., A. L. IV.r. és A. Zs. V.r. vádlottakat többrendbeli személyi szabadság megsértése bűntettében, zsarolás bűntettében, hatósági eljárás akadályozása bűntettében, N. T. Cs. VI.r. vádlottat személyi szabadság megsértése bűntettében és zsarolás bűntettében, B. P. P. VII.r. és R. Z. J. VIII.r. vádlottakat lopás bűntettében, L. M. IX.r. vádlottat csalás bűntettében, dr. Sz. I. T. X.r. vádlottat többrendbeli ügyvédi visszaélés bűntettében és többrendbeli hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében, J. L. XI.r. vádlottat hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében és dr. K. F. XII.r. vádlottat ügyvédi visszaélés bűntettében és bűnsegédként elkövetett hamis tanúzás bűntettében.

A bíróság ezért az I.r. vádlottat 8 év, a II.r és III.r. vádlottakat 6 év 10 hónap, a IV.r. és V.r. vádlottat 6 év 4 hónap, a VI.r. vádlottat 4 év, a X.r. vádlottat 3 év 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, továbbá a vádlottakat eltiltotta a közügyek gyakorlásától, a X.r. vádlottat pedig az ügyvédi foglalkozástól is eltiltotta.

A bíróság IX.r. vádlottat 2 év, a XI.r. vádlottat 1 év 6 hónap, a XII.r. vádlottat 1 év 10 hónap végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte, emellett a XII.r. vádlottat az ügyvédi foglalkozástól 2 évre eltiltotta, míg a VII.r. és VIII.r. vádlottakat 300 óra közérdekű munkára ítélte.

Az ügyben az Orosházi Városi Ügyészség emelt vádat a vádlottakkal szemben többrendbeli személyi szabadság megsértése, zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatt. A kilenc vádlott közül az I.r. és a II. r. vádlottak élettársak, a III., IV. és V. r. vádlottak a gyermekeik, a VI. r. vádlott az V.r. vádlott élettársa, a IX. r. vádlott pedig a IV.r. vádlott élettársa.

A tegnapi napon kihirdetett nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlottak döntően Gádoros település területén jogtalan haszonszerzésből eredő vagyonukból jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeztek. Az II-VI.r. vádlottak az I.r. vádlott, mint családfő tekintélyelvű irányítása alatt álltak. A családtagok megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre törekedve állandósult, módszeres bűnelkövetésre rendezkednek be oly módon, hogy a család állattartó gazdálkodását ún. „csicskatartásként” ismert módszerre alapozottan üzemeltetik.

Ennek keretében mentális, egészségi, illetve szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott, befolyásolható, elesett embereket kerestek fel és vettek rá vonzó életkörülmények, jó ellátás, megfelelő fizetség hamis ígéretével ingatlanuk elhagyására, majd személyi okmányaiktól megfosztották őket, így önálló ügyintézéstől elzárták, rossz lakhatási feltételek közé helyezték, állandó fenyegetéssel, fizikai bántalmazással rendszeres munkavégzésre kényszerítették őket, rendszeres havi járandóságaikat pedig elvették. A családtagok között szervezett munkamegosztás volt, a részfeladatokat – így a sértettek felkutatása, szállítása, felügyelete, stb. – egymás között megosztották, mely során az I.r. vádlott meghatározó szerepet játszott.

A vádlottak különböző módszerekkel összesen kilenc sértett sérelmére, összesen – a nyugdíj és egyéb járandóságok megtartásával, munkabér visszatartásával – csaknem 45 millió forint kárt okozva követtek el személyi szabadság megsértésének bűntettét és zsarolás bűntettét.

A VII.r. és VIII.r. vádlottak a család alkalmazásában álltak, a családtól anyagilag függő helyzetben voltak, utasításra közel 1,170 millió forint értékű csöves kukoricát tulajdonítottak el jogtalanul.

A Gyulai Nyomozó Ügyészség a fenti ügy kapcsán több rendbeli hatósági eljárás akadályozása, hamis tanúzás és hamis tanúzásra való felhívás bűntette miatt is vádat emelt a vádlottakkal szemben. A fenti, zsarolás és más bűncselekmények miatt a családdal szemben folytatott nyomozás során a rendőrség tanúként kívánta kihallgatni a sértetteket, melyet a vádlottak a sértettek életveszélyes, illetve súlyos fenyegetésével kívántak megakadályozni. A rossz egészségi állapotban levő, befolyásolható sértetteket a kihallgatásukat megelőzően a vádlottak megfenyegették, illetve velük lévő ügyvéd foglalkozású vádlottak által szerkesztett, valótlan tartalmú – büntetőjogi felelősségük alóli mentesülésüket és a nyomozás megszüntetését célzó – vallomásokat írattak alá. A sértettek a hatóság előtti meghallgatásukkor jogi képviselőként jelen levő vádlottak jelenlétében, fenyegetettség hatása alatt szintén valótlan tartalmú vallomásokat tettek.

Az ügyben – kijelölése folytán – a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság járt el, a vádlottak részbeni azonossága és az ügyek szoros összefüggése folytán a bíróság eljárása során az Orosházi Városi Ügyészség vádirata, valamint a Gyulai Nyomozó Ügyészség vádirata alapján indult büntetőügyeket egyesítette.

A bíróság ítéletével szemben a vádlottak védői és az ítélet kihirdetésekor jelen lévő vádlottak - védőikhez csatlakozva - szintén fellebbezést jelentettek be, míg az ügyész 3 napot tartott fent az esetleges fellebbezés bejelentésére, így az ítélet nem emelkedett jogerőre.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Szeged, 2017. október hó 04. napján