Tájékoztatás előzetes letartóztatás és házi őrizet nem jogerős elrendeléséről - kerítés bűntette és más bűncselekmény

A Szegedi Járásbíróság elrendelte annak a férfinak az előzetes letartóztatását, illetve annak a nőnek a házi őrizetét, akiket kerítés bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt szerdán vett őrizetbe a rendőrség. A bíróság döntése alapján a gyanúsítottak előzetes letartóztatása, illetve házi őrizete 2017. június hó 19. napjáig tart.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség azért indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának, illetve házi őrizetének elrendelését, mivel az ügyészi álláspont szerint megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 2016. júliusának közepétől, pontosabban meg nem határozható időpontban a 18. életévét be nem töltött – ekkor 15 éves – sértettet vagyoni haszonszerzés céljából prostitúciós tevékenység végzésére bírták rá.

A két gyanúsított a kiskorú sértett részére a prostitúciós tevékenység folytatása érdekében egy szegedi ingatlant vett bérbe, a sértettről készített képeket szexuális tartalmú internetes oldalakon hirdetésben jelentették meg. A prostitúciós tevékenységet folytató kiskorú sértett által folytatott szexuális tevékenységért kapott vagyoni ellenszolgáltatásokat a gyanúsítottak megszerezték és abból részben magukat kitartatták.

A bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottak hosszabb tartamú szabadságvesztéssel – a büntetés kiszabása során alkalmazandó halmazati szabályokra figyelemmel annak középmértéke 7 év - büntetendő bűncselekményt látszanak megvalósítani, erre tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a hatóságok elől megszöknének, vagy elrejtőznének továbbá figyelemmel arra, hogy a nyomozás során ezidáig ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával a bizonyítási eljárás meghiúsítására, vagy megnehezítésére törekednének, ezért velük szemben kényszerintézkedés alkalmazását mindenképpen indokoltnak látta.

Figyelemmel arra, hogy az egyik gyanúsított három kiskorú gyermeket nevel és az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok nyomon követő technikai eszköz alkalmazása mellett házi őrizet elrendelésével is biztosíthatóak, ezen gyanúsított házi őrizetét, míg a másik gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság.

A bíróság végzéseit az ügyész tudomásul vette, míg azokkal szemben a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a kényszerintézkedés elrendelése tárgyában hozott döntések nem emelkedtek jogerőre.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Szeged, 2017. május hó 19. napján