Tájékoztatás tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének bűntette ügyével összefüggésben hamis tanúzás bűntette miatt tett feljelentésről

A Szegedi Járásbíróságon tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének bűntette miatt K.M.K. vádlott és társaival szemben indult büntető ügyben az eljáró bíró a Btk. 272. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontjára is figyelemmel a (4) bekezdés szerint minősülő hamis tanúzás bűntette miatt az elkövető kilétének felkutatása és büntetőeljárás lefolytatása érdekében feljelentést tett.

Mint ismeretes Szegedi Járásbíróság előtt tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének bűntette miatt indult eljárásban, a bizonyítási eljárás során az eljáró bíró a VI. r. vádlott nyomozás során arab nyelven előterjesztett és ekkor magyar nyelvre fordított írásbeli vallomását - a tárgyaláson történő felolvasással - a bizonyítás anyagává tette. Ennek megtörténtét követően a VI. r. vádlott jelezte, hogy a felolvasott vallomás nem egyezik meg az általa írásban anyanyelvén tett vallomással.

A Szegedi Járásbíróság elrendelte a vádlott által kézzel írt és az ügyészség házi irataiból beszerzett arab nyelvű beadvány ismételt lefordítását, melynek eredményeként feltehető, hogy:

  • „ a fordítás nem precíz, időnként olyan plusz információt is tartalmaz, ami a beadványban nem szerepel, máshol pedig kihagy részleteket abból”,
  • „ a fordítás időnként hiányos, máshol pontatlan”,
  • „ a fordításban az igeidőt eltévesztette a fordító..., illetve kihagyott az eredeti szövegben szereplő információkat”,
  • „teljes szövegrész kreált, nem fordítási munka”,
  • „tartalmi hozzáköltést tartalmaz a fordítás, melytől a beadványban leírt tartalom szándéka teljesen megváltozik”,
  • „...tartalmi hozzáköltést tartalmaz a fordítás, a kiemelt részek teljes egészében félrefordítások, de a többi rész sem teljesen szöveghű”,
  • „ a fordítás tartalmi, nem szó szerinti és hiányos”,
  • „... tartalmi hozzáköltést tartalmaz a fordítás”,
  • „ tartalmilag megfelel, bár nem pontos”,
  • „... tartalmi hozzáköltést tartalmaz a fordítás és nem pontos”.

A Szegedi Járásbíróság a hivatali utat betartva a feljelentést a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség részére megküldte.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Szeged, 2016. május hó 05. napján