Rövid útmutató az űrlapok kitöltéséhez-változásbejegyzési eljárás

Változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem (űrlap) benyújtása csak akkor szükséges,ha a szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő adata változik.

 

A tisztújítások esetén- a beadványokból kitűnően- nem mindig egyértelmű, hogy mikor kell és mikor nem változásbejegyzési kérelmet beadni. Ha az egyesület új tisztségviselőket választ, de a régi-nyilvántartásba már korábban bejegyzett-képviselőt újraválasztják, akkor nem kell változásbejegyzési űrlapot benyújtani, hiszen a képviselő adata nem változik. A bírósági nyilvántartás adatai között nem szerepel az egyesület minden tisztségviselője, csak a képviselő neve és lakóhelye, továbbá nem szerepel a képviselet időtartama sem.

 

A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelemmel (tehát űrlapon) minden esetben be kell jelenteni a bíróságnak. Az űrlap benyújtása akkor is kötelező, ha a létesítő okirat módosítása nyilvántartási adatot nem érint. Ebben az esetben az űrlap megfelelő rovataiban a régi és a módosított létesítő okirat keltét kell feltüntetni.

 

A szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás esetén, annak nyilvántartásba vételét az erre a célra rendszeresített űrlapon kell kérni. ( Alapítvány/egyesület változásbejegyzés iránti papír alapú kérelme.) . Az űrlap alkalmazása kötelező, ha a kérelmet nem az űrlapon terjeszti elő, a bíróság hiánypótlási eljárás keretében fel fogja hívni az űrlap alkalmazására. Az űrlaphoz részletes kitöltési útmutató tartozik, amely magyarázatot ad az egyes rovatok kitöltéséhez.

 

 

Kódtár : Az űrlap azon mezőibe ahol a „kódtár” jelzés szerepel, a kitöltési útmutatóban szereplő numerikus kódot kell beírni, arab számmal. A kódtár alkalmazása kötelező, ezért az űrlapot csak akkor tudja helyesen kitölteni, ha elolvassa a kitöltési útmutatót. A bíróság a hiányzó rovatokat nem tölti ki, hanem hiánypótlási felhívást ad ki az adatok pótlására.

 

A kitöltési útmutató szövege helyenként nehezen értelmezhető és a kódtár alkalmazása is okozhat némi nehézséget, ezért az alábbiakban egy kitöltött űrlap segítségével szeretnénk bemutatni, hogyan kell eljárni akkor, ha a szervezet több nyilvántartási adata is változik. ( Jelen esetben az egyesület képviselője, székhelye és az alapszabály szövege.)

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.