Rövid útmutató az űrlapok kitöltéséhez-egyesület nyilvántartásba vétele

A kérelmet az „Egyesület nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem” elnevezésű űrlapon kell benyújtani. Az űrlap alkalmazása kötelező, ha a kérelmet nem az űrlapon terjeszti elő, a bíróság hiánypótlási eljárás keretében fel fogja hívni az űrlap alkalmazására. Az űrlaphoz részletes kitöltési útmutató tartozik, amely pontról pontra magyarázatot ad a beírandó adatokról.

 

Néhány dologra érdemes felhívni a figyelmet.

 

Kódtár : Az űrlap azon mezőibe ahol a „kódtár” jelzés szerepel, a kitöltési útmutatóban szereplő numerikus kódot kell beírni, arab számmal. A kódtár alkalmazása kötelező, ezért az űrlapot csak akkor tudja helyesen kitölteni, ha elolvassa a kitöltési útmutatót. A bíróság a hiányzó rovatokat nem tölti ki, hanem hiánypótlási felhívást ad ki az adatok pótlására.

 

A kérelmezők adatai ( 2-7. pont): A kérelmező nem más, mint az alakuló ülésen választott vagy az alapszabályban megjelölt képviselő, aki a kérelmet a bírósághoz benyújtja. A képviselő a szervezet nevében aláíró személy, ő jeleníti meg külső harmadik személyek felé a szervezetet. A gyakorlatban az egyesület elnöke az egyesület képviselője is egyben. A 4. pontban megjelölt „hivatkozási szám”, az egyesület által esetlegesen vezetett nyilvántartást jelenti, amely a saját papírok közötti eligazodást segíti. A hivatkozási számot akkor kell megjelölni, ha szeretné, hogy azt a bíróság a címzésnél feltüntesse, ellenkező esetben a mezőt üresen kell hagyni.

 

A kérelmező képviselőjének adatai ( 8-13. pont): Ezt a mezőt akkor kell kitölteni,ha a 2. pontban megjelölt személyt meghatalmazás alapján más személy- tipikusan ügyvéd, ügyvédi iroda- képviseli.

 

Keltezés, aláírás, tanúk: A táblázat első sorában szereplő aláírás a kérelmező kézjegye. Amennyiben a kérelmező jogi képviselő nélkül jár el az űrlapot két tanúnak is alá kell írnia. A tanúk azt tanúsítják, hogy az 1. sorban szereplő aláírás a kérelmezőtől származik. Jogi képviselő esetén tanúk helyett elegendő a jogi képviselő aláírása.

 

Az alábbiakban egy egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelmet mutatunk be, hogy segítséget nyújtsunk az űrlap helyes kitöltéséhez.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.