Rövid útmutató az űrlapok kitöltéséhez-alapítvány nyilvántartásba vétele

A kérelmet az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem” elnevezésű űrlapon kell benyújtani. Az űrlap alkalmazása kötelező, ha a kérelmet nem az űrlapon terjeszti elő, a bíróság hiánypótlási eljárás keretében fel fogja hívni az űrlap alkalmazására. Az űrlaphoz részletes kitöltési útmutató tartozik, amely pontról pontra magyarázatot ad a beírandó adatokról.

 

Néhány dologra érdemes felhívni a figyelmet.

 

Kódtár : Az űrlap azon mezőibe ahol a „kódtár” jelzés szerepel, a kitöltési útmutatóban szereplő numerikus kódot kell beírni, arab számmal. A kódtár alkalmazása kötelező, ezért az űrlapot csak akkor tudja helyesen kitölteni, ha elolvassa a kitöltési útmutatót. A bíróság a hiányzó rovatokat nem tölti ki, hanem hiánypótlási felhívást ad ki az adatok pótlására.

 

A kérelmezők adatai (2-13. pont): A kérelmező az alapítvány alapítója vagy alapítói. Ha az alapítványt több alapító hozta létre, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az alapítóknak együttesen kell benyújtaniuk.. A 3,7,11. pontokban megjelölt „hivatkozási szám”, a kérelmező esetleges nyilvántartására utal, amely a saját iratok közötti eligazodást segíti. A hivatkozási számot akkor kell megjelölni, ha szeretné, hogy azt a bíróság a címzésnél feltüntesse, ellenkező esetben a mezőt üresen kell hagyni.

 

A kérelmező képviselőjének adatai (14-19. pont): Ezt a mezőt akkor kell kitölteni,ha a 2. pontban megjelölt személyt meghatalmazás alapján más személy- tipikusan ügyvéd, ügyvédi iroda- képviseli. A képviselt személy nevét akkor kell megadni, ha a Kérelmezők adatai rovatban több személy került feltüntetésre és a képviselő nem valamennyi kérelmezőt képviseli.

 

Az alapítvány adatai (20-33. pont): Az űrlap 29-30. pontjai az alapítvány vagyonának felhasználására vonatkoznak.

 

A 29. pontban a vagyonfelhasználás módja azt jelöli, hogy a kuratórium milyen formában rendelkezhet a vagyonról, pl. kérelemre, pályázat útján vagy saját kezdeményezésére, esetleg ösztöndíj formájában.

 

A 30. pontban arra kell választ adni, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben felhasználható-e, vagy csak egy része. Amennyiben az alapítványi vagyon egy részét törzsvagyonként tartalékolni kívánják, úgy annak összegét vagy százalékos arányát is meg kell jelölni.

 

 

Keltezés, aláírás, tanúk: A táblázat első sorában szereplő aláírás a kérelmező ( az alapító) kézjegye. Több alapító esetén valamennyi alapító aláírása szükséges Amennyiben az alapító jogi képviselő nélkül jár el az űrlapot két tanúnak is alá kell írnia. A tanúk azt tanúsítják, hogy az 1. sorban szereplő aláírás a kérelmezőtől származik. A további sorokat akkor kell kitölteni, ha a kérelmet több alapító nyújtja be és azt nem azonos helyen és időben írják alá. Ez esetben mindegyikük aláírását külön tanúk tanúsítják. Jogi képviselő esetén tanúk helyett elegendő a jogi képviselő aláírása.

 

 

Az alábbiakban egy alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelmet mutatunk be, hogy segítséget nyújtsunk az űrlap helyes kitöltéséhez.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.