1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A Szegedi Törvényszék irányítása, felügyelete, ellenőrzése alá más közfeladatot ellátó szerv nem tartozik, illetve alárendeltségében nem működik.

A Szegedi Törvényszék költségvetési szervet nem alapított.