Meghosszabbították a szigorított védekezést: 2021. április 19. napjáig alkalmazandóak az eltérő bírósági eljárási szabályok

A Magyar Közlönyben 2021. április 1. napján kihirdették a 160/2021. (IV. 1.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás 2021. április 2. napjától hatályos.
 
A módosítás szerint a szigorított védekezés 2021. április 19. napjáig meghosszabbításra került.
 
Új rendelkezés, hogy ha a bíróság a polgári vagy közigazgatási perben - ideértve a perorvoslati eljárásokat is - a szigorított védekezés megszűnését – azaz 2021. április 19. napját – követően tárgyalást tart, akkor a tárgyalást – ha annak a feltételei fennállnak – a járványügyi intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatja. Ha a tárgyalás személyes jelenléttel nem tartható meg, a bíróság a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartja meg.

 

Forrás: birosag.hu