A szigorított védekezés időszakában is zajlik az ítélkezés a Szegedi Törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon

A 2021. március 8. napjától hatályos járványügyi szigorítások miatt eltérő eljárásjogi szabályok szerint, de tovább működnek a bíróságok.

A legfontosabb rendelkezés, hogy a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények lefolytatására – a büntető ügyszak rendkívüli kivételeitől eltekintve – nincs mód, a szabályok az írásbeliséget, illetve a feltételek fennállása esetén telekommunikációs eszközök alkalmazását helyezik előtérbe, ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát a járvány elleni védekezés érdekében.

A Szegedi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok ezen jogszabályi rendelkezések alapján minden ügyben megvizsgálták az ügy előremozdításának lehetőségeit. Az adott ügy sajátosságaihoz mérten írásban is lebonyolítható intézkedéseket tettek, így beadványok – pl. perbeszéd, észrevételek, szakvélemény – írásbeli benyújtására hívták fel az érintetteket.

Azokban az ügyekben, amelyekben a tárgyalás, (nyilvános) ülés telekommunikációs eszköz útján is megtartható, a bíróság felvette a kapcsolatot a résztvevőkkel és ilyen módon folytatta le az eljárási cselekményt. Polgári ügyszakban megelőző távoltartás, büntető ügyszakban pedig a letartóztatás elrendelése, meghosszabbítása tárgyában tartott nyomozási bírói ülések nem halaszthatók, a bíróság eddig valamennyi ilyen – összesen 36 – ügyben tartott ülést távmeghallgatással.

Emellett törvényszéki és járásbírósági szinten is több, összesen 81 olyan tárgyalást, nyilvános ülést tartott a bíróság, ahol a fogvatartott vádlott, a védő, az ügyész, esetleg tolmács jelenléte, vagy akár szakértő kihallgatása is telekommunikációs eszköz útján volt biztosított. Ilyen esetben a tárgyalóteremben kizárólag a bírói tanács tagjai, illetve az egyesbíró és a jegyzőkönyvvezető van jelen, míg a résztvevők elkülönített helyiségekből: a vádlott a büntetés-végrehajtási intézetből, más résztvevő pedig a saját irodájából jelentkezik be a bíróság élő videókapcsolatot biztosító kommunikációs rendszerébe. A tárgyalóteremben elhelyezett és a résztvevők saját monitorján is megjelenik valamennyi eljárási szereplő, így az elhangzottak mindenki számára megismerhetők, az eljárási szabályok maradéktalanul megtarthatók.

Olyan esetben, amikor tanú, vagy szabadlábon levő vádlott kihallgatására kell sor kerüljön, a bíróság az alapjogi és eljárásjogi garanciák védelme érdekében jellemzően nem alkalmaz telekommunikációs eszközt, hiszen egyrészt nem várható el, hogy minden résztvevő rendelkezzen megfelelő informatikai háttérrel, emellett nem ellenőrizhető, hogy a kihallgatandó személlyel ki tartózkodik egy helyiségben, ekként vallomásának befolyásmentessége sem garantált.

A bíróságok a járványügyi védekezés korábbi szakaszában már felkészültek a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények biztonságos lefolytatására: a tárgyalótermekben elhelyezett plexi védőfalak, szigorú belépési szabályzat, rendszeres fertőtlenítés, védőmaszk viselés és távolságtartás mind az egészség megóvását szolgálják. Amennyiben a járványügyi helyzet és az eljárási szabályok lehetővé teszik, a személyes jelenlétet igénylő tárgyalásokat és üléseket is megtartja a bíróság, melyről az érintettek időben értesülnek.

 

A Szegedi Törvényszék és az illetékességéhez tartozó járásbíróságok bírói tanácsai a résztvevők személyes jelenléte nélkül, telekommunikációs eszköz útján tartanak tárgyalást, illetve nyilvános ülést

 

A tárgyaláson szakértő részvétele is telekommunikációs eszköz útján biztosított

 

Szeged, 2021. március 31. napján