ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendeletről

2021. március 08. napjától hatályos a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet.

A rendelet teljes szövege letölthető innen.

 

A rendelet alapján a szigorított védekezés ideje alatt az alábbi változások lépnek életbe:

 • A bíróság épületébe főszabályként az ügyfelek nem léphetnek be.
 • A beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.
 • A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel.
 • A bírósági ügyfélsegítő szünetel.
 • A bíróság az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép - és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartja meg.

 

A bírósági eljárások kezdeményezése továbbra is lehetséges. Valamennyi bíróság előtt, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus – online úton történő ügyindítás.

Az ügyindítás előfeltétele, hogy a fél ún. ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztrációval (bővebben: www.magyarorszag.hu) rendelkezzen.

Az ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu regisztráció birtokában a bíróságok előtti ügyindítás a https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas oldalon feltüntetett módon biztosított:

 • polgári peres eljárásban,
 • gazdasági peres eljárásban,
 • munkaügyi peres eljárásban
 • közigazgatási peres eljárásban,
 • büntetőeljárásban,
 • szabálysértési eljárásban,
 • csőd-és felszámolási eljárásban,
 • végrehajtási eljárásban,
 • civil szervezetek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban,
 • valamennyi nemperes eljárásban (általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, adósságrendezési eljárás stb.).

 

A 2020. január hó 1. napját követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton, otthonról 0-24 órában online megtekinthető.

Az ún. E-akta szolgáltatás igénybevételehttps://eakta.birosag.hu/ oldalon, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges.

 

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal további elektronikus szolgáltatásaihttps://birosag.hu/e-ugyintezesi-szolgaltatasok oldalon érhetők el. Az elektronikus szolgáltatások keretében lehetséges:

 • az eljárási illeték online megfizetése a Bírósági Fizetési Portálon keresztül,
 • az ún. elnöki panasz benyújtása az e-panasz menüponton keresztül,
 • gazdálkodó szervezetek részére a „csőd – és felszámolási eljárás alatt nem állás tényének” online úton történő igazolása iránti kérelmek benyújtása

 

A papír alapon intézendő bírósági ügyek nyomtatványai a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai oldalon elérhetők és postai úton benyújthatók.

 

A szigorított védekezés ideje alatt az egyes ügyszakokban az ügyfeleket érintő legfontosabb változásokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Szeged, 2021. március 07. napján

 

Szegedi Törvényszék