TÁJÉKOZTATÓ a járványügyi készültség idején a Szegedi Törvényszék épületeiben tartózkodás szabályairól (2020. október 26. napjától)

2020. október 26. napjától a Szegedi Törvényszék és a területén működő járásbíróságok – a Szegedi, a Hódmezővásárhelyi, a Makói, a Szentesi, valamint a Csongrádi Járásbíróság – épületeibe, ideértve a kezelő és tájékoztató irodákba (a Gazdasági Hivatal irodáiba, pénztáraiba, az elnöki kezelőirodákba) történő belépés, illetve az épületben tartózkodás előzetes regisztrációhoz kötött.

Az előzetes regisztráció kiterjed:

 • a személyes iratbetekintési eljárásra (ügyfelek és jogi képviselők számára is),
 • az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevételére,
 • a bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként vagy a sajtó képviselőiként megjelenni kívánó személyekre.

Az előzetes regisztráció nem terjed ki:

 • a bíróság által megidézett, illetve értesített személyekre

Az előzetes regisztráció nélkül érkezők vonatkozásában a belépés megtagadható.

 

AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés időpontját megelőző két munkanappal 8 órától 15 óráig terjeszthető elő.

A regisztrációs kérelemben meg kell jelölni:

 • a regisztráló nevét és elérhetőségét (lehetőség szerint e-mail címét és telefonos
 • elérhetőségét),
 • médiaszolgáltató esetében a médiaszolgáltató nevét és elérhetőségét [több érkező személy esetén a személyek számának, illetve az esetlegesen hozott technikai eszköz (kamera, mikrofon, stb.) megjelölésével]
 • az érintett ügy vagy eljárási cselekmény bírósági számát, amelyen részt kíván venni.

Az iratbetekintés, az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevétele, valamint az eljárási
cselekményen történő részvevők száma a bírósági helyiség befogadóképességének
függvényében korlátozható.

A regisztráció elfogadásáról minden esetben értesítjük a regisztrálót.

 

SZEMÉLYES IRATBETEKITÉSRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ:

Személyes iratbetekintésre érkező ügyfelek és képviselők – a fenti adatok megadásával - az alábbi módon regisztrálhatnak:

Elektronikusan az elektronikus nyomtatvány kitöltésével:

Telefonon az alábbi számok hívásával lehetséges:

 • Csongrádi Járásbíróság: +36 63 570 540
 • Makói Járásbíróság: +36 62 511 090
 • Hódmezővásárhelyi Járásbíróság: +36 62 535 600
 • Szentesi Járásbíróság: +36 62 561 440
 • Szegedi Törvényszék és Szegedi Járásbíróság: +36 62 562 500
 • Szegedi Törvényszék Munkaügyi Ügyszak: +36 62 795 010

 

ÜGYFÉLSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ:

Ügyfélsegítő szolgáltatásra érkező ügyfelek – a fenti adatok megadásával - az alábbi módon regisztrálhatnak:

Elektronikusan az elektronikus nyomtatvány kitöltésével:

Telefonon az alábbi számok hívásával lehetséges:

 • Csongrádi Járásbíróság: +36 63 570 540
 • Makói Járásbíróság: +36 62 511 090
 • Hódmezővásárhelyi Járásbíróság: +36 62 535 600
 • Szentesi Járásbíróság: +36 62 561 440
 • Szegedi Törvényszék és Szegedi Járásbíróság: +36 62 562 500
 • Szegedi Törvényszék Munkaügyi Ügyszak: +36 62 795 010

 

NYILVÁNOS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEN SAJTÓSZERV KÉPVISELŐJEKÉNT TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ:

Nyilvános eljárási cselekményen (például tárgyaláson) történő részvételre médiaszolgáltató képviselőjeként – a fenti adatok megadásával - az alábbi módon regisztrálhatnak:

Elektronikusan e-mail küldésével:

Telefonon az alábbi szám hívásával lehetséges:

 • + 36 30 584 1698

 

NYILVÁNOS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEN HALLGATÓSÁGKÉNT TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ:

Nyilvános eljárási cselekményen (például tárgyaláson) történő részvételre hallgatóságként – a fenti adatok megadásával - az alábbi módon regisztrálhatnak:

Telefonon az alábbi számok hívásával lehetséges:

 • Csongrádi Járásbíróság: +36 63 570 540
 • Makói Járásbíróság: +36 62 511 090
 • Hódmezővásárhelyi Járásbíróság: +36 62 535 600
 • Szentesi Járásbíróság: +36 62 561 440
 • Szegedi Törvényszék és Szegedi Járásbíróság: +36 62 562 500
 • Szegedi Törvényszék Munkaügyi Ügyszak: +36 62 795 010

 

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a bírósági épületbe a hatályos épülethasználati rend előírásainak betartásával lehet belépni és bent tartózkodni!

A bíróság épületébe az előzetesen egyeztetett időpontot vagy az eljárási cselekmény kezdését megelőző 10 perccel lehet belépni és az érkezés céljának megfelelő helyiséget a lehető legrövidebb úton kell megközelíteni.

A bírósági épületbe történő beléptetéskor mindenki írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele, vagy a vele együtt élő személy tekintetében hatósági karantént elrendeltek-e; illetve a megelőző 10 napban találkozott-e fertőzött, vagy vele érintkezett személlyel.

A bíróság épületébe való belépéskor és az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt maszkot kell viselni, valamint a bejáratnál és az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőszer használata kötelező.

A bíróság épületében tartózkodó személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.

Az érkezés céljának befejezését követően a bírósági épületet azonnal el kell hagyni.

 

BEADVÁNYOK BENYÚJTÁSA:

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy a járványhelyzetre figyelemmel – amennyiben van rá lehetőségük – továbbra is az elektronikus ügyintézési lehetőségeket részesítsék
előnyben és törekedjenek a személyes találkozások számának csökkentésére az ügyintézés során.

Az ügyfelek által papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton, vagy a Szegedi Törvényszék épületeiben található gyűjtőládába való elhelyezés útján nyújthatják be.

 

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS MEGTAGADÁSA

A Szegedi Törvényszék épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll.

A törvényszék épületeibe olyan személy sem léphet be, aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel közös háztartásban él.

A Szegedi Törvényszék épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 10 napig olyan személy sem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel
a) egy háztartásban él
b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
c) zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő, pl.
munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás
során);
d) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
e) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy
szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);
f) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült;
g) egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja,hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

Az előzőekben foglaltak fennállását a Szegedi Törvényszék épületeibe belépők kötelesek az épületbe történő beléptetést végző őrszolgálattal közölni.

A beléptetés nem tagadható meg olyan személy esetében, aki fertőzésmentességét a bíróság épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja, továbbá attól, aki igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át és gyógyulását az ezt igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával igazolja.

 

Szeged, 2020. október 22.