Általános Ügyféltájékoztató a 2020. június 2. napjától hatályos szabályokról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2020. június 1. napjától a Szegedi Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon is újraindult a személyes ügyfélforgalom.

Egyúttal felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása; az épületben tartózkodók egészségének megóvása; a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása érdekében a Szegedi Törvényszék valamennyi bírósági épületébe belépni és bent tartózkodni a hatályos épülethasználati rend előírásainak betartásával lehet!

A bíróság épületébe való belépéskor és az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt saját tulajdonú, a szájat és az orrot eltakaró eszközt kell viselni, valamint a bejáratnál és az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőszer használata kötelező.

A bírósági épületbe történő beléptetéskor  - külön felhívás nélkül – az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az Ügyfél, vagy a vele együtt élő személy tekintetében hatósági karantént elrendeltek-e; illetve a megelőző 14 napban találkozott-e fertőzött, vagy vele érintkezett személlyel. Amennyiben igen, az Ügyfél a bírósági épületbe nem léphet be!

A bíróság épületében tartózkodó személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.

Bírósági épületbe Ügyfelek csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelő és tájékoztató irodai ügyintézés céljából, korlátozott számban léphetnek be; a tárgyalótermekben, kezelőirodákon, vagy más ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben kizárólag az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés ideje alatt tartózkodhatnak.

Az Ügyfelek az ügyintézés vagy az eljárási cselekmény befejezését követően kötelesek a bírósági épületet azonnal elhagyni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kezelő és a tájékoztató irodákban a személyes ügyfélfogadás korlátozott, az irodák személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai ügyfelek részére csak korlátozott mértékben vehetők igénybe, az iratkaranténra vonatkozó előírások maradéktalan betartása mellett.

Mindezekre figyelemmel a Szegedi Törvényszék felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a járványhelyzetre figyelemmel – amennyiben van rá lehetőségük – továbbra is az elektronikus ügyintézési lehetőségeket részesítsék előnyben és törekedjenek a személyes találkozások számának csökkentésére az ügyintézés során.

Az iratok beadása során részesítsék előnyben az alábbi lehetőségeket:

  • elektronikus vagy postai úton,
  • a bírósági épületek előterében elhelyezett gyűjtőládákban történő elhelyezéssel 

A bírósági épületek hatályos épülethasználati rendjéről szóló szabályzat érhető innen.

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!