Tájékoztatás iratkarantén bevezetéséről

Felkérjük ügyfeleinket, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt küldeményeiket elsődlegesen elektronikus úton szíveskedejnek a bíróság eljuttatni. Az elektronikus bírósági ügyintézésről bővebben itt olvashat.

Amennyiben mégis papír alapon nyújtják be beadványukat, úgy kérjük:

  • azt lezárt borítékban tegyék,
  • a borítékon tüntessék fel:  
    • a feladó nevét és címét,
    • amennyiben rendelkeznek ilyennel az ügy számát
    • a beadvány típusát (pl.: keresetlevél, hiánypótlás, ellenkérelem, stb.)
  • halaszthatatlanul intézendő ügyek papíralapú iratain az ügy tárgyát is (pl. távoltartás, kényszerintézkedés eltrendelésére irányuló kérelem, stb.) jól látható kiemeléssel!

A nem elektronikus úton érkező beadvány bíróságra érkezésének napja továbbra is az a nap, amikor az irat a bíróságra megérkezik, illetve, amely napon a gyűjtőszekrénybe elhelyezésre kerül.

A papír alapon érkező beadványokat azonban az esetleges fertőzések megelőzése érdekében 7 napra iratkaranténba helyezzük, így azok csak a bíróságra érkezést követő 8. napon kerülnek először feldolgozásra.

 

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Szeged, 2020. március 24. napján