Tájékoztatás az ügyfélfogadás és a beléptetés megváltozott rendjéről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1.§-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági igazgatási és ügyintézési feladatok teljesítéséről az Országos Bírósági Hivatal elnökének 35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozat alapján - a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt - a Szegedi Törvényszéken és az illetékességi területén működő valamennyi járásbíróságon, valamint a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az alábbi változások lépnek életbe:

 1. A bíróság valamennyi épületébe kizárólag bírósági alkalmazott, továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, valamint a személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményekre idézettek léphetnek be.
 2. A személyes ügyfélfogadás, így az Ügyfélsegítő szolgáltatás is további intézkedésig valamennyi bírósági épületben szünetel. 
 3. Az ügyintézéshez szükséges hasznos információk a www.birosag.hu oldalon elérhetőek.
 4. A bírósági irodák a tájékoztatási feladataikat kizárólag távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül látják el. 
 5. Amennyiben a koronavírussal való érintkezés valószínűsíthető, a belépésre várakozó személy nem léptethető be az épületekbe.  
 6. A belépés az idézésre érkezetteknek kizárólag kötelező kézfertőtlenítést követően engedélyezett.

 

A Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatal valamennyi egységénél is SZÜNETEL a személyes ügyfélfogadás.

Az egyes szervezeti egységek az alábbiak szerint érhetőek el:

Szeged, Fő fasor 16-20. szám alatti épület:

 • Bevételi csoport ügyintézés telefonon az alábbi számon érhető el:
  • (62) 795-010/4202 melléken

Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épület:

 • Pénzügyi csoport: (szakértői-, tolmács- és ügyvédi díjak, tanú útiköltség számfejtése), Pénztár, Letéti ügyintézés telefonon az alábbi számon érhető el:
  • (62) 562-500/1232 vagy 1233  melléken
 • A számlákat, utalványokat, nyilatkozatokat és egyéb kapcsolódó iratokat postai úton, vagy személyesen, a bejáratnál elhelyezett gyűjtőládába dobva lehet eljuttatni. A tanú útiköltség térítésnél - lehetőség szerint - kérünk bankszámlaszámot megjelölni; a kifizetés átutalással, számlaszám hiányában lakcímre utalással történik.
 • Bűnjelkezelés: ügyintézés telefonon az alábbi számon érhető el:
  • (62) 562-500/1229 melléken

A korlátozás nem érinti a Gazdasági Hivatal által megkeresésben ügyintézésre behívott ügyfeleket /letét kiadása, vagy bűnjel kiadása tárgyában/! Kérjük ezekben az esetekben – amennyiben a megkeresésben nem került konkrét időpont kijelölésre – telefonon időpontot egyeztetni és a megjelölt/egyeztetett időpontban megjelenni szíveskedjenek!

A gyűjtőláda naponta ürítésre kerül, a banki utalások folyamatosak.

A megjelölt telefonszámokon munkaidőben az ügyintézés folyamatos.

A fenti rendelkezések további intézkedésig irányadóak, az esetleges változásokról a Szegedi Törvényszék honlapján (szegeditorvenyszek.birosag.hu) informáljuk a lakosságot.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Szeged, 2020. március 15. napján