Dr. Senyei György Barna az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Az Országgyűlés az Alaptörvény 25. cikk (6) bekezdése alapján dr. Senyei György Barnát 2019. december  10-én 151 igen, 12 nem 0 tartózkodással az Országos Bírósági Hivatal elnökévé választotta.

A köztársasági elnök, dr. Áder János 2019. december 2-án javasolta a hivatal élére dr. Senyei György Barnát, aki az Országgyűlés titkos szavazást követően letette hivatali esküjét.

Dr. Senyei György Barna diplomáját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1993-ban szerezte summa cum laude minősítéssel, bírói karrierje szintén Miskolcon indult. Az OBH-elnöki kinevezését megelőzően a Fővárosi Ítélőtáblán polgári-gazdasági ügyszakos tanácselnök volt.