Tájékoztatás előzetes sajtóregisztrációról - költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Tisztelt Szerkesztők!

A Szegedi Törvényszék 2019. december hó 02. és december 03. napjának 9 óra 00 percére előkészítő ülést tűzött ki a dr. C. Cs. A. és társaival szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatti büntetőügyben a Szegedi Törvényszék épületének (6720 Szeged, Széchenyi tér u. 4.) 117. számú tárgyalótermébe.

A nagy sajtóérdeklődésre tekintettel és a tárgyalóterem méretéből adódóan a média csak azon képviselői számára tudunk helyet biztosítani a tárgyalóteremben, akik előzetes regisztrációval jelzik részvételi szándékukat.

Mindezekre figyelemmel kérjük, hogy regisztrációs kérelmüket

2019. november 27-én, szerda 12:00-ig

elektronikus levél formájában a sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu jutassák el.

A kérelemben szíveskedjenek feltüntetni:

  • a szerkesztőség nevét,
  • a szerkesztőség kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit (cím, e-mail, mobilszám)
  • a tárgyaláson részt venni szándékozók pontos nevét (ideértve a fotóst, operatőrt is) és mobil telefonos elérhetőségeit,
  • milyen technikai eszközzel kívánnak jelen lenni (kamera, mikrofon, stb.). Amennyiben több eszközt is kívánnak hozni kérjük külön jelezzék!

A hallgatóság számától függően az előkészítő üléseken a Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalótermében biztosítani tudjuk az előkészítő ülés eseményeinek kivetítés útján történő nyomon követését.

A jelentkezési határidő lezártát követően a Sajtóosztály összesíti a jelentkezők regisztrációit, és a jelentkezés sorrendjében beosztja, hogy mely sajtóorgánum mely tárgyalóteremből követheti nyomon a tárgyalás menetét. Erről külön e-mailben tájékoztatjuk Önöket.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Az ügy rövid leírása a vád szerint:

A szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője 2011. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja a döntően diákmunkaerő közvetítéssel foglalkozó részvénytársaság adófizetési kötelezettségének csökkentése általános forgalmi adó adónemben, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

A bűnszervezet működése során több Magyarországon működő multinacionális vállalatnak, illetőleg vállalkozásnak közvetített diákmunkaerőt a 2011. és 2017. közötti időszakban. Az ehhez kapcsolódó közterhek megfizetésének elkerülése céljából egy olyan számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén ténylegesen gazdasági tevékenységet nem, csak átszámlázást végző gazdasági társaságok, míg a legfelső szintjén a Humán Operátor Zrt. állt. A bűnszervezet által folytatott módszer szerint a döntően diákmunka közvetítéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adót az iskolaszövetkezetek az egyes esetekben bevallották az adó megfizetésének szándéka nélkül, más esetekben az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Ugyanígy jártak el az iskolaszövetkezetek a diákok foglalkoztatása után járó más közterhek, így jellemzően a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése során is. A Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke a bűnszervezet egy részét közvetlenül míg más részét közvetítőkön keresztül irányította, az iskolaszövetkezetek elnöki tisztségét betöltő strómanoktól át egészen a Humán Operátor Zrt. alkalmazásában álló vagy a részvénytársaságban más vezetői tisztséget betöltő vádlottakig. A bűnszervezet a 2011. és 2017. közötti időszakban több, mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Szeged, 2019. november hó 20. napján