Sikeresen szerepeltek a Szegedi Törvényszék bírósági titkárai a Dél-alföldi Regionális Pervezetési versenyen

2019. október 28. napján a Szegedi Ítélőtáblán került megrendezésre az országos pervezetési verseny regionális döntője, amelyen négy dél-alföldi megyéből, a Gyulai, a Kecskeméti, a Szegedi és a Szolnoki Törvényszékről érkező bírósági titkárok és fogalmazók mérhették össze tudásukat civilisztikai és büntető ügyszakban.

A Szegedi Törvényszéket büntető ügyszakban Kerekné dr. Jakó Nóra bírósági titkár, míg polgári ügyszakban dr. Ördög Bence Áron bírósági titkár képviselte.

Az idei évben a bírói pozícióban szereplők versenyét nehezítette, hogy nem a saját törvényszékük, hanem más törvényszék által delegált csapat tagjai készültek váratlan eljárásjogi helyzetekkel, amelyekkel a versenyzők tárgyi tudását, pervezetési képességét tették próbára.

Versenyzőink mind a büntető, mind a polgári ügyszakban eredményesen szerepeltek, Kerekné dr. Jakó Nóra 2. helyezést, míg dr. Ördög Bence Áron osztott 2. helyezést ért el.

A résztvevőket a felkészülésről, a versennyel kapcsolatos élményeikről kérdeztük.

1. Hogyan készültél a versenyre?

Kerekné dr. Jakó Nóra: A versenyre való felkészülésem dr. Kaprinay Eszter bírónő szakmai iránymutatása mellett zajlott, illetve dr. Bakos Éva kollégiumvezető asszony is számos hasznos tanáccsal látott el. Emellett tárgyaláslátogatásokon is részt vettem, amelyek úgy gondolom segítették az anyagi – és eljárásjogi ismereteim elmélyítését.

Emellett köszönet illeti a Szegedi Törvényszék segítő csapatát, hiszen a korábbi évek tapasztalatait megosztva ők is segítettek abban, hogy feltérképezzük, hogy a felek milyen eljárási csavarokkal készülhetnek a versenyre.

dr. Ördög Bence Áron: Komáromi Zoltán tanácselnök úr vállalta az instruálásomat, felkészítésemet a versenyre, vele többször is egyeztettünk, és a versenyt megelőző csütörtökön végig mentünk a jogeseten, hogy nagyjából milyen buktatókra számíthatok. Természetesen azért a gyulai csapat - amelynek tagjai az én pervezetésemet voltak hivatottak megnehezíteni - kitett magáért és egy sor olyan eljárásjogi csapdát helyezett el a tárgyalás folyamán, amelyekre nem volt mindig egyszerű jól reagálni. A felkészülés során beültem több elsőfokú perfelvételi tárgyalásra, majd a tárgyalások után az eljáró bíráktól kérdezgettem, akik mind készségesen segítettek nekem. Végezetül a jogeset többszöri átnézése után elolvastam a Pp. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, majd a versenyt megelőző napon összeállítottam egy jegyzőkönyv mintát, hogy a versenyen valamelyest könnyebb dolgom legyen. A felkészülés során talán a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy nem tudtam pontosan, milyen eljárásjogi problémákkal találkozhatok, így igyekeztem bebiztosítani magam és a lehető legtöbb eshetőségre felkészültem.

2. Kérlek foglald össze röviden milyen jogesetet kellett feldolgoznod, mi volt az ügy tárgya?

Kerekné dr. Jakó Nóra: A regionális pervezetési verseny során zaklatás vétsége miatt indult büntetőügyben kellett eljárnom - és tekintettel arra, hogy az előkészítő ülés már megtartásra került – tárgyalást kellett tartanom. A tényállás szerint két szomszéd közötti kapcsolat romlott meg és mérgesedett el, akként, hogy a vádlott évek óta trágár kifejezésekkel illette a sértettet, ha ő a kertben és az utcán tartózkodott, de előfordult olyan eset is, hogy éjszaka telefonon hívogatta. A tárgyaláson tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást kellett lefolytatnom.

dr. Ördög Bence Áron: A jogeset tárgya egy szerződésen kívüli károkozás volt, a kereset tartalma szerint az alperesi cég által végzett munkálatok során leszakadt egy elektromos kábel, amely kárt okozott a felperes parkoló gépjárművében. Természetesen az alperes ellenkérelmében tagadta, hogy a káresemény helyszínén és bekövetkeztének időpontjában munkálatokat végzett volna, továbbá azt is, hogy ő okozta a kárt, valamint kitért arra is, hogy a felperes által idézni kért tanú nem állt vele semmilyen jogviszonyban, így nem ismerhette volna el a károkozás tényét. Ebből indultunk ki, aztán a tárgyaláson történtek változtatások a felek által előadottakban.

3. Mi volt számodra a legnehezebb a versenyen?

Kerekné dr. Jakó Nóra: A tárgyalás megtartására 45 perc állt a versenyzők rendelkezésére, majd az ítélet kihirdetésére 15 perc. Ebben a feszes időkeretben folyamatosan nyitott szemmel és füllel kellett lennem, hiszen a szereplők számos kreatív feladattal készültek, hogy megnehezítsék a dolgomat.

dr. Ördög Bence Áron: Valamennyi versenyzőnek ugyanazt a jogesetet kellett megoldania a pervezetés során, amely az objektív értékelést segítette volna, ha a csapatoknak is egységes lett volna a szerepe és a csapattagok kaptak volna szerepkártyákat, amelyre viszont nem került sor, így nagyon eltérő volt az egyes csapatok felkészültsége, így a megoldandó eljárási helyzetek is. A legnehezebb egyértelműen a váratlan helyzetek kezelése, az eljárásjogi csapdák azonnali helyes lereagálása volt.

4. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?

Kerekné dr. Jakó Nóra: Számomra a verseny egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy „élesben” megtapasztalhattam, hogy milyen egy tárgyalást levezetni. Egyszerre kell figyelni az eljárási szabályok megtartására, a vallomásokra és arra, hogy a tárgyalóteremben tartózkodók ne zavarják, akadályozzák a tárgyalás megtartását.

dr. Ördög Bence Áron: Abszolút pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam. Kicsit féltem a versenytől és attól, miként fogok helytállni, jól veszem-e majd az akadályokat, de ez a verseny pont arra volt jó, hogy higgyek magamban, mert igenis minden megoldható, csak úgy kell hozzáállni. Örülök, hogy kipróbáltam magam versenyhelyzetben és annak különösen, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, amely összességében egy szép eredményhez volt elég, még ha az első hely most nem is jött össze.

5. Mit tanácsolnál, javasolnál a kollégáidnak, akik ez idáig csak fontolgatták, hogy részt vegyenek a versenyen?

Kerekné dr. Jakó Nóra: Érdemes belevágni, mert rengeteget lehet tanulni. Úgy gondolom, hogy azok a tanácsok, amelyeket a felkészülés során, illetve a verseny után kaptam sokat segítenek majd a fejlődésemben.

dr. Ördög Bence Áron: Azt javasolnám, hogy merjék bevállalni, mert egyrészt ez egy jó lehetőség arra, hogy felmérjük éppen hol is állunk a bíróvá válás folyamatában, mennyire vagyunk erre felkészülve, másrészt óriási lökést ad, ha jól szerepelünk, amelyhez nem feltétlen kell megnyerni a versenyt, már elég önmagában az is, ha pozitív visszajelzéseket kapunk és magunk is meg vagyunk elégedve a teljesítményünkkel.

Szeged, 2019. november 04. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya