Történeti kiadvány ünnepélyes bemutatója a Szegedi Törvényszéken

                                       „a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”

                                                                                                        - Morus Szent Tamás -

 

A Szegedi Törvényszék negyedik alkalommal pályázott sikeresen az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázaton, amelynek apropóját az 1869. évi IV. törvénycikk hatályba lépésének 150. évfordulója adta.

A pályázat keretében a Szegedi Törvényszék újabb tanulmánykötet megjelenését vállalta, amely vállalást - az eddigi sikeres együttműködést folytatva - a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (ÁJTK) Magyar Jogtörténeti Tanszékével, Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Varga Norbert egyetemi docens és Dr. Pétervári Máté egyetemi adjunktus közreműködésével valósított meg.

A kutatások eredményeként készült el a „Fejezetek a Szegedi Törvényszék 150 éves történetének joggyakorlatából” címet viselő tanulmánykötet, amely a polgári alkotmányos állam alapjainak megteremtésétől a két világháború közötti időszaknak a jogalkalmazást érintő eseményeit dolgozza fel.

A kötet ünnepélyes bemutatójára 2019. október 4. napján a Szegedi Törvényszék Dísztermében került sor.

Az ünnepélyes bemutatón díszvendégként vett részt Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki köszöntőjében méltatta Ráth György munkásságát, aki bírói tevékenysége mellett maradandót alkotott a jogirodalom számára, továbbá a képzőművészeti alkotások iránti rajongása is nyomon követhető volt. Hangsúlyozta, hogy az Ő példájából építkezve nekünk is törekednünk a tradíciók, a közös értékek megőrzésére. Kiemelte továbbá: a ma bírójának feladata, hogy a jogszabályoknak megfelelő, de emberséges döntéseket hozzanak, ehhez pedig az kell, hogy tiszteljék a bírói szervezetrendszert, tiszteljék egymást, tiszteljék magukat.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke köszönetét fejezte ki az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy lehetőséget biztosított a pályázat keretében egy újabb tanulmánykötet megjelenéséhez, továbbá a Szegedi Tudományegyetem munkatársainak fáradtságos munkájukért. Hangsúlyozta, hogy a Szegedi Törvényszék - az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Fenntartható Értékeink Program keretében meghirdetett közös célokhoz csatlakozva - feladatának tekinti múltjának feltárását, hagyományainak, továbbá a bírósági szervezet értékeinek megőrzését a jövő számára.

Ezt követően Dr. Stipta István egyetemi tanár mutatta be a kötetet, majd az ünnepségen résztvevők Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár előadásában a háború utáni magánjogi ítélkezés gyakorlatával, Dr. Varga Norbert egyetemi docens tolmácsolásában az árdrágítással és ezzel összefüggésben az uzsoraperekkel, Dr. Pétervári Máté egyetemi adjunktus a csődperek jellemzőivel ismerkedhettek meg.

Az ünnepélyes bemutató zárásaként „Szerződési jog a gyakorlatban” címmel perszimuláció került bemutatásra a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Jogtörténeti Tudományos Diákkörének hallgatói közreműködésével.

A Szegedi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal elnökének korábban meghirdetett pályázatai keretében eddig három kötetet jelentetett meg, amelyben a Szegedi Törvényszék épületeinek története mellett a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből és a Szegedi Törvényszék magánjogi gyakorlatából szemelvényeket ismerhettek meg az olvasók. Mindezek mellett került sor a Szegedi Törvényszék Dicsőségfalának felállítására, a Szegedi Törvényszék Dísztermének névadójára és a 2017. évben megrendezett nagy sikerű történeti perszimulációra.

Szeged, 2019. október 4. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya