Az ítélkezési szünet megváltozott ügyfélfogadási rendje 2019. évben

 

A bíróságokon a nyári szabadságok kiadására 2019. július 16. napjától – 2019. év augusztus 16. napjáig terjedő időszakban kerül sor. Ezen időszakban a bíróságok változatlanul fogadják a beadványokat, folyamatosan intézik a halaszthatatlan ügyeket és biztosítják az iratok megtekintését, a másolatok kiadását.

 

A kezelő irodákon azonban módosul az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint:

 

  • a Szegedi Járásbíróságon, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, a Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói, Szentesi Járásbíróságon és a Szegedi Törvényszék irodáiban (kivéve a Cégbíróságot) 2019. július 16. napjától 2019. augusztus hó 16. napjáig

    • hétfőtől-csütörtökig: 8-10 óráig
    • pénteken 8-13 óráig

 

  • a Szegedi Törvényszék Cégbíróságán 2019. július 16. napjától 2019. augusztus 31. napjáig

    • hétfőtől-csütörtökig: 9-11

 

A Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Szentesi Járásbíróságokon az Ügyfélsegítő ügyfélfogadása szünetel.

 

2019. év július hó 16. napjától – 2019. augusztus hó 16. napjáig kizárólag a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság látja el változatlanul heti egy munkanapon, pénteken az Ügyfélsegítő teendőket.

 

A fentiekről valamennyi bíróságon kihelyezett hirdetményben is tájékoztatjuk ügyfeleinket.

 

Az ún. ítélkezési szünettel összefüggésben érdemes megemlíteni az alábbiakat:

A sokak által „törvénykezési szünetnek” nevezett időszakot egészen 2009. évig jogszabály nem szabályozta. A bíróságokon kizárólag az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ajánlása alapján került sor a bírák és igazságügyi alkalmazottak összehangolt szabadságolására. Erre azért volt szükség, hogy a bírósági tárgyalások további résztvevői (ügyészségek, ügyvédek, szakértők és az eljárásokban érintett más személyek) lehetőleg a bírákkal egyidejűleg legyenek távol, így elkerülhetővé válik felesleges tárgyalások tartása amiatt, hogy valamelyik fél, illetve képviselő szabadsága miatt távol van.

A bíróságokon a munka valójában ezen időszakokban sem áll meg, bizonyos területeken – pl. a cégbíróságokon, vagy nyomozási bíráknál – a tevékenység természeténél fogva is, és a szoros határidők miatt a munka folyamatos.  Az éppen szabadságon nem lévő bírák is a régi Pp. hatálya alá tartozó, folyamatban lévő ügyekben az ítélkezési szünet időtartama alatt tartható tárgyalás. A 2018. január 01. napján indult ügyekben az új Pp. rendelkezései az irányadóak, amely szerint az ítélkezési szünet időtartama alatt tárgyalást tartani nem lehet.

A bíróságokon ebben az időszakban is van ügyfélfogadás, így változatlanul lehetőség van minden munkanapon az iratok benyújtására, iratbetekintésre, illetve másolatok kikérésére, csupán az ügyfélfogadási idő rövidül.

Törvényi szinten először a Polgári perrendtartás vezette be 2009. évtől a „Törvénykezési szünet” fogalmát. E szerint – polgári eljárásokban – minden év július 15. - augusztus 20. napja közé eső időszak minősül ítélkezési szünetnek. Az új szabályozás lényege, hogy ezen időtartam alatt bizonyos eljárásjogi határidők (pl. a fellebbezési határidők) meghosszabbodnak.

Miután azonban e törvényi rendelkezés csak a polgári eljárásokra irányadó, az Országos Bírósági Hivatal elnöke ún. ajánlással is szabályozza a szabadságolások rendjét, amely az idei évre vonatkozóan a 2019. év július hó 16. napjától - 2019. év augusztus hó 17. napjáig terjedő időszak.

 

Szeged, 2019. július 16. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya