Eredményes évet zárt a Szegedi Törvényszék

2019. május 3-án tartotta a Szegedi Törvényszék a 2018. évet értékelő összbírói értekezletét, amelyet megelőzően a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék elnöke közös sajtótájékoztató keretében mutatta be a törvényszék és az ítélőtábla 2018. évi munkáját.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az igazságszolgáltatással szembeni elsődleges elvárás, hogy a bíróságok döntéseiket egységes jogalkalmazási gyakorlatot folytatva, észszerű időn belül, magas színvonalon hozzák meg. E követelménynek való megfelelés pedig alapvetően befolyásolja az igazságszolgáltatásba vetett állampolgári bizalmat. Mindezen célokat tartotta szem előtt a Szegedi Törvényszék 2018. évi munkája során is, amelynek során elért eredmények az OBH Elnökének stratégiai céljaival összhangban az Országos Bírósági Hivatal támogatásával valósulhattak meg.

Az ítélkező tevékenység kapcsán elmondta, hogy 2018. évben mintegy 48.000 db ügy érkezett a bíróságra, amelyhez képest az ítélkező bírák mintegy 50.000 db ügyet fejeztek be.

A büntető ügyszak kapcsán hangsúlyozta, hogy az új büntetőeljárási törvényben bevezetésre került előkészítő ülésnek köszönhetően az ügyek mintegy 64%-a már ebben a szakaszban befejeződött. Ezen jogintézmény bevezetése a terheltek számára is kedvező, mivel a vádlotti beismerés esetén nem kerül sor hosszas bizonyítási eljárás lefolytatására.

A civilisztikai ügyszak kapcsán elhangzott, hogy a polgári perek esetén 10-ből 9 ügy elsőfokon jogerőre emelkedik, amely az ítéletek megalapozottságát támasztják alá és azt mutatja, hogy az ügyfelek bíznak a bíróság ítéleteiben és elfogadják azok jogi indokolását.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (KMB) 2018. január 1. napjától regionális illetékességgel folytatta tevékenységét, az új közigazgatási törvény hatálybalépésével létszámbővítésre is sor került, tekintettel arra, hogy a közigazgatási ügyszakban 45%-os ügyérkezés növekedés volt megfigyelhető.

A Szegedi Törvényszék épületének felújítása kapcsán elmondta, hogy az építési engedélyes tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezési tervek elkészítése zajlik. Az épület neoreneszánsz stílusban épült és ebben a stílusban is fog megújulni, a műemlék jelleget megtartva, a régit és az újat ötvöző, a mai kor igényeinek megfelelő épületté fog átalakulni.

A törvényszék engedélyezett létszáma 2018. december 31. napjára 459 főről 474 főre emelkedett. Ennek indokát elsődlegesen a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionális illetékességű válása indokolta. A személyi állomány mellett a tárgyi feltételek is folyamatosan újultnak, az „Út a jövőbe” innovációs projekt keretében 82 hordozható mobil eszköz, 27 hangfelismerő- és leíró szoftver, valamint nagy teljesítményű nyomtatók kerültek beszerzésre, mely nemcsak a munkavégzést, hanem a digitális bíróság kihívásaira való felkészülést is elősegíti.

A törvényszék vezetésének a munkatársak elismerése iránti elkötelezettségét mutatja a 2017. évben elnyert „Családbarát munkahely” cím is, amelynek kapcsán a törvényszék 2018. évben számos családbarát intézkedést, - így például idő-és stresszkezelési tréning, munkahelyi kisokos – tett.

Végezetül az elektronikus eljárások kapcsán kiemelte a 2018. évben bevezetett Betekintő és Figyelmeztető Rendszert, valamint azt, hogy a törvényszék mintegy 86.000 beadvány és küldemény forgalmat bonyolított le elektronikus úton, továbbá említést tett a hamarosan bevezetésre kerülő e-aktáról is.

Összegezve a Szegedi Törvényszék a 2018-as évben eddigi eredményei megtartása mellett eredményesen felelt meg azoknak a kihívásoknak, amelyeket az új eljárásjogi kódexekre való felkészülés, valamint az elektronikus eljárások jelentettek.

Dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla megbízott elnöke kiemelte, hogy a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék közötti együttműködés továbbra is példaértékű, emellett, mint másodfokú bíróság elnöke méltatta a törvényszéken dolgozó bírák szakmai munkáját. Kitért arra is, hogy a bírák ítélkező tevékenysége nemcsak szakszerű és időszerű, hanem megalapozott is, amelyet a helybenhagyások számának emelkedése és a megváltoztatások számának csökkenése is alátámaszt.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke elmondta, hogy az elmúlt években a bírósági szervezetrendszerben nagy változások és előrelépések történtek, amely köszönhető a bírósági szervezet által kapott, Európában is kiemelkedő GDP-arányos támogatásnak. Hangsúlyozta, hogy a magyar igazságszolgáltatás abban is egyedülálló Európában, hogy a bírói kar aktívan részt vesz a szervezet életének alakításában és közösen érik el az eredményeket. Kiemelte, hogy a magyar bíróságok továbbra is az Európai Unió élvonalában vannak, példaértékűek a digitalizáció terén elért eredmények, a közigazgatási ügyek pertartama a negyedik, a polgári ügyek pertartama pedig az ötödik legrövidebb Magyarországon.

Az összbírói értekezleten negyedik alkalommal adták át a törvényszék elnöke által alapított „Év bírája” elismerést, amelyet 2019-ben a kollégák szavazata alapján dr. Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék Polgári-, Gazdasági-, Közigazgatási-, Munkaügyi Kollégiumvezetője kapott.

 

Szeged, 2019. május 07. napján

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya